Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Eredetiségvizsgálat
Mikor kell

Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:

 • tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor
  kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét
 • első forgalomba helyezésekor:
  • gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor
  • használt jármű első forgalomba helyezésekor
  • járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor
 • ismételt forgalomba helyezésekor:
  • forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
 • alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje)

Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott:
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került
 • Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:
  • jogalapja öröklés
  • jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja
  • jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt
  • a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi
  • annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása
  • annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést
 • muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz
 • négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz
Hol intézhető

Előzetes eredetiségvizsgálatot eredetiség vizsgáló állomáson lehet elvégeztetni.

Az eredetiségvizsgálat eredményét hatósági bizonyítvány igazolja.

A hatósági bizonyítvány átvehető:

 • közvetlenül a jármű bevizsgálását követően a vizsgálóállomáson
 • a jármű megvizsgálását követően az a járási hivatal okmányirodájában
  (közlekedési igazgatási hatóságnál)
 • postai úton a jármű megvizsgálását követő 15. nap elteltével
Szükséges iratok

Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

 • személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • járműokmányok (forgalmi engedély)
 • jármű tulajdonjogát igazoló okirat
 • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
  • természetes személy esetén:
   • meghatalmazás
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
   • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolata
   • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat
 • Egyéb, a járművel kapcsolatos okiratok
  (pl. hatósági határozat, hatósági bizonyítvány, jármű műszaki adatlap stb.)
Költségek

Az előzetes eredetiségvizsgálatért hatósági díjat kell fizetni az eredetiségvizsgáló állomáson.

 

Előzetes eredetiségvizsgálatért fizetendő díjak

Ft/db

1.

Személygépkocsik

 

 

 • kis kategória (1400 cm3 hengerűrtartalomig)

17 000

 

 • közép kategória (1401-2000 cm3 hengerűrtartalomig)

18 500

 

 • felső kategória (2001 cm3 hengerűrtartalom felett)

20 000

2.

 Motorkerékpárok

 

 

 • 500 cm3 hengerűrtartalomig

15 500

 

 • 500 cm3 hengerűrtartalom felett

17 000

3.

Négykerekű segédmotoros kerékpárok

14 000

4.

Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 tonnáig)

20 000

5.

 Tehergépkocsik

 

 

 • megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 tonnáig

21 000

 

 • megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 tonnától

22 000

6.

 Autóbusz

 

 

 • szállítható személyek száma 20 főig

21 000

 

 • szállítható személyek száma 20 fő felett

22 000

7.

 Mezőgazdasági vontató, lassú jármű

20 000

8.

 Pótkocsi

 

 

 • könnyű pótkocsi (lakókocsi)

16 000

 

 • nehéz pótkocsi

17 500

 

 • különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)

19 000

További információ
    +36-1-299-72-06
A vonatkozó jogszabályok szerint az eljárásért fizetendő díjat az eljárás megkezdésekor – az eljárás megindításának egyik feltételeként – kell befizetni a vizsgálóállomáson.
A befizetett díj visszatérítésére – az eljárás kimenetelétől függetlenül – nincs lehetőség.
Ügyintézési idő

Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt a vizsgálat után az eredetiség vizsgáló állomáson át lehet venni,
igazolás kiállítása esetén az okmányirodában, vagy postai úton kerül kézbesítésre.

Az előzetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt az előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

Érdemes tudni

Legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat szükséges az okmányirodai (közlekedési igazgatási) ügyintézés megkezdéséhez.

Csak egyszer használható fel az eredetiségvizsgálat eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban. Ennek tényét a nyilvántartásban rögzítik.

Elektronikus ügyintézés

Az eredetiségvizsgálat elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni.

Letölthető anyagok

Eredetiség vizsgáló állomások

Meghatalmazás minta

Fogalmak
Belföldi üzemben tartó
EGT-állam
Előzetes eredetiségvizsgálat
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Használt jármű
Járműkísérő lap
Muzeális jellegű jármű
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Négykerekű segédmotoros kerékpárok
Származásellenőrzés
Személyazonosító okmányok
Szokásos tartózkodási hely
Törzskönyv
Új jármű
Üzembentartó
Érvényesítő címke
Gyakran ismételt kérdések
Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?
Hol végeznek eredetiségvizsgálatot?
Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?
Milyen dokumentumokat kell megkapnia a jármű eladásakor az új vevőnek?
Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?
Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?
Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?
Mi a következménye, ha nem jelentem be a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást?
Mit jelent üzembentartónak lenni?
Lemondhatok-e az üzembentartói jogról?
Jogszabályok
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól
 • 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.