Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Feladatok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szerve. Feladatait két nagy területre lehet bontani: igazgatási szervként hatósági feladatokat lát el, emellett szolgáltató központként adatszolgáltatással vagy informatikai szolgáltatások biztosításával támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

A KEKKH adatkezelőként vezeti, illetőleg adatfeldolgozóként működteti:

 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
 • a központi úti okmány-nyilvántartást
 • a szabálysértési nyilvántartást
 • a közúti közlekedési nyilvántartást
 • a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartást
 • az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást
 • a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerét (N.SIS)
 • a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartást
 • egyéni vállalkozók nyilvántartását
 • bűnügyi nyilvántartást
 • foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist
 • a Központi Címregisztert
 • az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartást
 • a központi idegenrendészeti nyilvántartást

Az elektronikus nyilvántartásokból széles körben teljesít adatszolgáltatást a közigazgatási szervek, az üzletei szféra, valamint az állampolgárok részére.

A KEKKH a legnagyobb állami okmánykiállítóként az alábbi okmányokat állítja ki:

 • személyazonosító igazolvány
 • útlevél
 • vezetői engedély
 • személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány
 • Magyar igazolvány
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • egyéni vállalkozói igazolvány
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány

A KEKKH a közigazgatás működése szempontjából kiemelt jelentőségű rendszereket működtet:

 • okmányirodai rendszer
 • anyakönyvi hálózat
 • elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
 • egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer

Fentieken túl ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB Titkárság).

Kiemelt feladatai közé tartozik az informatikai támogatás biztosítása a választások és a népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációhoz.

Ellátja a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos feladatokat, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) feladatait

Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályt (korábban Központi Okmányiroda) működtet, emellett az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat lát el, valamint biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához szükséges technikai eszközöket, biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket.

A KEKKH kiemelt célja az ügyfélközpontúság erősítése, a gyors és hiteles tájékoztatás, valamint a jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú ügyintézés és az ehhez kapcsolódó biztonságos, korrekt és pontos adatkezelés.