Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala


Ugrás a menüre

Az útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása

A nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartás résznyilvántartásaként az alábbi nyilvántartásokat foglalja magába:

meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentesség.

 
Természetes személyek részére biztosított részleges útdíj kedvezmény

A D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így díj úthasználati jogosultságot szerez a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója, ha

  1. 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy
  2.  parkolási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
  3. fenti személyek hozzátartozóik, minősül.

D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi: a legalább 8 személy szállítására alkalmas személygépkocsi.

A hozzátartozói (közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) jogosultság esetén, a hozzátartozói státuszról nyilatkozni kell. Amennyiben ezen nyilatkozattétel elmarad, a közlekedési igazgatási hatóság az Ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
Amennyiben a jogosult nem személyesen jár el, a kérelem mellé szükséges egy meghatalmazás benyújtása is.

 
A részleges díjmentesség időbeli hatálya

A jogosultság a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, kivéve parkolási igazolvánnyal rendelkező személy esetén, amikor is a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg

 
Hatóság, szervezet, társaság részére biztosított útdíj mentesség

 
A díjmentesség időbeli hatálya

A díjmentesség időbeli hatálya az az időszak a bejelentés és nyilvántartásba vétel napjától, ameddig a díjmentesség az adott jármű tekintetében fennáll, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napja.

A megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépjárművek esetén, a díjmentesség tartama addig áll fenn, ameddig a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.


Vissza
Kapcsolat
GYIK
Elérhetőségek
Oldaltérkép
Vissza az oldal tetejére
Vissza a nyitólapra
Vissza a www.kekkh.gov.hu-ra