Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. árpilis 19-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 05.)

2018. árpilis 17-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 02.)

2018. árpilis 16-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 03.)

2018. árpilis 16-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 02.)

2018. április 06-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. április 21.)