Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere

A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új tartózkodási hely címét.
Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni.

A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • bevándorolt jogállású személy
 • letelepedett jogállású személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár
Hol intézhető

Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 • az új tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, illetve bármely járási hivatalnál.

Tartózkodási hely megszüntetésének újabb tartózkodási hely létesítése nélkül történő bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 • a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál
Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a jegyzőnél vagy járási hivatalnál
 • lakóhelyre vagy tartózkodási helyre, illetve külföldön élő magyar állampolgár esetében a külképviseletre postázva
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni
 • A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtan

  (Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, illetve a járási hivataltól.)

 • az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni
Költségek

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.

További információ
1818
Ügyintézési idő

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt
Elektronikus ügyintézés

Tartózkodási hely változását nem lehet elektronikusan bejelenteni.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.