Az applikáción keresztül ingyenesen bejelentheti a tulajdonosváltást korábbi tulajdonosként, illetve forgalomból történő kivonással és visszahelyezéssel kapcsolatos ügyeket is intézhet, továbbá elérheti a gépjárműadat-lekérdező szolgáltatást.

Gépjármű adatlekérdezés:

A szolgáltatás használatával lekérdezheti egy vagy több gépjármű bizonyos műszaki adatát (adatigénylés), valamint kérheti azok egyezőségének (adategyezőség) vizsgálatát. Az adatszolgáltatás a BM kezelésében álló közhiteles közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásában szereplő, a lekérdezés időpontjában fennálló állapot szerinti, közhitelesen nyilvántartott adatokon alapul.

Tulajdonosváltás bejelentése:

Forgalomból történő ideiglenes kivonás:

Ideiglenes kivonás hosszabbítása:

Ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés: