NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁSI FÜZETEK 11.


A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS,
OKMÁNYKIADÁS ÖSSZESÍTETT ADATAI
2001. január 1-jén

 

 

A "Népességnyilvántartási füzetek" című sorozat szerkesztője
Urbán György
a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal vezetője

 

 

Írta és szerkesztette:
Erdész Tiborné
statisztikai főtanácsos

Lektorálta
Dr. Kóbor József
főosztályvezető
Dr. Bekényi József
BM ÖTF főosztályvezető h.

 

Kiadásért felelős:
Rytkó Emília
hivatalvezető-helyettes

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM


KÖZPONTI ADATFELDOLGOZÓ, NYILVÁNTARTÓ ÉS VÁLASZTÁSI HIVATAL