NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁSI FÜZETEK
13.


A SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS,
OKMÁNYKIADÁS ÖSSZESÍTETT ADATAI
2003. január 1-jén

 

 

A „Népességnyilvántartási füzetek” című sorozat, ISSN: 1419-2624,
szerkesztője Urbán György
a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal vezetője

 

 

Írta és szerkesztette:
Erdész Tiborné
statisztikai főtanácsos

Lektorálta
Dr. Kóbor József
főosztályvezető
Dr. Bekényi József
BM ÖF főosztályvezető

 

Kiadásért felelős:
Rytkó Emília
hivatalvezető-helyettes

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM


KÖZPONTI ADATFELDOLGOZÓ, NYILVÁNTARTÓ ÉS VÁLASZTÁSI HIVATAL