Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére:

 • közlekedhet és várakozhat "Gyalogos övezetben" valamint "Gyalogos és kerékpáros övezetben"

 • legfeljebb 20 km/óra sebességgel behajthat az alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg:
  • "Mindkét irányból behajtani tilos"
  • "Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos"
  • "Motorkerékpárral behajtani tilos"
  • "Járműszerelvénnyel behajtani tilos"
  • "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos"

 • parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen
 • járdán akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg
 • várakozhat olyan helyen is, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja
 • korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen várakozhat a várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata működtetése nélkül is

A jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni az igazolványt, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen.

Jogosultak köre
 • közlekedőképességében súlyosan akadályozott
 • a látási fogyatékos
 • az értelmi fogyatékos
 • az autista
 • a mozgásszervi fogyatékos
 • a vak vagy gyengén látó

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.

Hol intézhető

Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható:

 • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül intézhető az igazolvány pótlása, és előkészíthető az igazolvány kiváltása illetve cseréje

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

Szükséges iratok

Parkolási igazolvány ügyintézéshez szükséges okmányok:

 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás
 • egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha
  • az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy
  • a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő

(Okmányirodai ügyintézéskor megtörténik az arcképmás felvétele.)

A régi igazolvány leadás szükséges: 

A kérelmet az ügyfél saját kezűleg írja alá 

Költségek

Díj-és illetékmentes az igazolvány:

 • kiadása
 • cseréje
 • pótlása
Ügyintézési idő

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét - 15 nap.

Érdemes tudni

A parkolási igazolvány érvényességi ideje (időbeli hatálya)

 • 5 év, ha a szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. 
 • 3 év, ha a szakvélemény szerint a jogosult állapota nem végleges. 
 • Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az igazolvány időbeli hatálya megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával. 
Érvénytelen az igazolvány, ha 

A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok

 • Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött kell elhelyezni oly módon, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni, és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki.
 • Eltulajdonítás, megsemmisülés vagy elvesztés tényét haladéktalanul be kell jelenti bármelyik okmányirodában.
 • Az adatváltozás tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában.
 • Az érvénytelenné vált, megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni bármelyik okmányirodában.
Elektronikus ügyintézés

Teljes egészében elektronikusan intézhető:

 • a parkolási igazolvány pótlása

Elektronikusan előkészíthető:

 • a parkolási igazolvány igénylése
 • a parkolási igazolvány cseréje

A teljes körű elektronikus ügyintézés lépései pótlásnál:

1. lépés
Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a "Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.

3. lépés
Jelölje be a "Parkolási igazolvány pótlása" ügytípust, majd lépjen "Tovább".

4. lépés
A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra.

5. lépés
"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább (ügy adatlaphoz)" gombra.

6. lépés
Töltse ki a megjelenő elektronikus adatlapot, majd az "Ügy indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést.

7. lépés
A Központi Rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélkapujához tartozó e-mail címére az ügy azonosítójáról (ügyszámról), az eljárás költségéről, a fizetés módjáról, továbbá az eljárási költség befizetésének határidejéről.

Kattintson a felső menüsorban az "Ügyintézés" gombra, majd az alatta megjelenő "internetes okmányiroda" almenüre, és indítsa el az "Ügykezelés" szolgáltatást.

A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját. Ezekből kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, majd töltse ki az "Eljárási költség tétel adatok" oldalt.

A elektronikusan előkészítés lépései igénylés és csere esetén:

1. lépés
Jelentkezzen be Ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő ügyek listájából válassza ki a "Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa" ügyet és kattintson a "Használom a szolgáltatást" gombra.

3. lépés
Jelölje be a "Parkolási igazolvány igénylése" vagy "Parkolási igazolvány cseréje" ügytípust, majd lépjen "Tovább".

4. lépés
A megyék listáját tartalmazó felületen válassza ki a megyét, és kattintson az "Okmányiroda választása" gombra.

5. lépés
"Az illetékes szervezetek listája" felületen jelölje be a választott "Szervezet adatai"-t, majd kattintson a "Tovább (ügy adatlaphoz)" gombra.

6. lépés
A megjelenő elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy indítása" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézés előkészítését.

7. lépés
Ezt követően a rendszer felajánlja az okmányirodai időpontfoglalás lehetőségét. Ha él vele, a rendszer visszaigazolást küld az e-mail címére a 2 órás idősávon belül lefoglalt pontos időpontról. Ebben az időpontban várják Önt az okmányirodában.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Parkolási igazolvány
Gyakran ismételt kérdések
Milyen kedvezményekre jogosít a parkolási igazolvány?
Ki jogosult parkolási igazolványra?
Milyen szakvéleménnyel lehet igazolni a jogosultságot a parkolási igazolványra?
Mit kell tenni adatváltozás esetén?
Mit kell tenni a talált parkolási igazolvánnyal?
Milyen szabályok vonatkoznak az igazolvány használatára?
Ki és hogyan jogosult ellenőrizni az igazolványt?
Jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról
 • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.