Tájékoztatás a közúti közlekedés előéleti pontokról

A járművezető kérelmére írásban, postai úton tájékoztatást kaphat a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.

Jogosultak köre

Magyar hatóság által kiállított, vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott járművezetésre jogosító okmánnyal (vezetői engedéllyel) rendelkező személy kaphat előéleti pontot.

Az előéleti pontok számára vonatkozó tájékoztatás kizárólag saját adatokról kérhető.

Hol intézhető

A kérelem benyújtható:

Postai úton:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
1097 Budapest, Balázs Béla utca 35. vagy 1476 Budapest, Pf.: 281.

Fax útján:
+36-1-455-6803

Elektronikus úton az alábbi e-mail címre:
kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

Elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül:

A https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az Ügyfélkapu azonosítójával bejelentkezve, az „Adatigénylés” témacsoportot kiválasztva, a „Közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott saját tájékoztatás kérés” megnevezésű Ügytípust, valamint a „BM Belügyminisztérium” címzettet kiválasztva küldheti meg elektronikus úton kérelmét.

Amennyiben az e-Papír alkalmazás útján nyújtja be, az előéleti pontokról szóló tájékoztatást kizárólag akkor van törvényes lehetőségünk Ügyfélkapujára megküldeni, ha a Rendelkezési Nyilvántartásban az elektronikus kapcsolattartás formájának engedélyezését nem zárta ki.

Szükséges iratok

A postai úton, vagy az elektronikus levelezési címre küldött kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a járművezető személyazonosító adatait
  (név, születési hely, születési idő, anyja neve)
 • a járművezető saját kezű aláírását (elektronikus úton megküldött kérelem esetén az aláírást tartalmazó dokumentumot PDF vagy JPEG formátumban kérjük csatolni)
 • a járművezető lakcímét vagy levelezési címét
Tájékoztató küldése

A postai úton, vagy az elektronikus levelezési címre küldött kérelem alapján kiadott tájékoztató minden esetben postai úton kerül megküldésre, elektronikus úton történő továbbításra nincs lehetőség.

Adatvédelmi okokból, amennyiben a kérelem elektronikus úton, tehát szkennelt aláírással kerül benyújtásra, az előéleti pontokról szóló tájékoztatás kizárólag a bejelentett lakó-vagy tartózkodási helyre van törvényes lehetőség postai úton megküldeni. Amennyiben eredeti aláírással ellátott, postai úton megküldött kérelem érkezik, a kérelmező által megadott értesítési címre is lehetőség van megküldeni a kért tájékoztatást.

Költségek

A tájékoztatás ingyenes.

További információ
+36-1-455-6802, 455-6805
Ügyintézési idő

A kérelem beérkezését követő naptól számított 8 nap, hiányos kérelem esetén 25 nap.

Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikusan megküldhető a kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu e-mail címre.

Továbbá a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az Ügyfélkapu azonosítójával bejelentkezve, az „Adatigénylés” témacsoportot kiválasztva, a „Közúti közlekedési nyilvántartásban nyilvántartott saját tájékoztatás kérés” megnevezésű Ügytípust, valamint a „BM Belügyminisztérium” címzettet kiválasztva küldheti meg elektronikus úton kérelmét.

Amennyiben kérelmét az e-Papír alkalmazás útján nyújtja be, az előéleti pontokról szóló tájékoztatás kizárólag akkor van törvényes lehetőségünk Ügyfélkapujára megküldeni, ha a Rendelkezési Nyilvántartásban az elektronikus kapcsolattartás formájának engedélyezését nem zárta ki.

Letölthető anyagok

Tájékoztató a 2017. január 27-től hatályos előéleti pontokról

Fogalmak
Közúti közlekedési előéleti pontrendszer
Gyakran ismételt kérdések
Mikor kapok előéleti pontot?
Kaphatok-e előéleti pontot, ha nincsen vezetői engedélyem?
Hogyan értesülök a kapott és a nyilvántartott pontjaimról?
Mi a következménye, ha elértem a 18 pontot?
Van lehetőségem csökkenteni a meglévő pontjaim számát, mielőtt elérném a 18 pontot?
Jogszabályok
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti előéleti pontrendszerről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.