Adatszolgáltatás gépjármű km-óraállásról (nyilvántartásban rögzített futott km)

2012. január 1-jétől a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül a járművek km-órája által mutatott, a jármű által futott kilométer adat, valamint a km-óra állás rögzítésének időpontja.

Jogosultak köre

A nyilvántartásba bejegyzett km-óra adathoz bárki korlátozás nélkül hozzáférhet az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését követően, illetve, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, 2019. januárjától a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) keresztül díjmentesen, elektronikus úton lekérdezheti az adott jármű kilométeróra állás adatát. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges a cél és a jogalap igazolása.

Hol intézhető

A kérelem benyújtható:

A jármű km-óra adatáról szóló tájékoztatást a kérelmező helyben a személyes ügyintézés alkalmával vagy postai úton kapja meg a kérelemben feltüntetett lakcímére vagy levelezési címére, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését követően.

Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a kérelmező nevét
 • a gépjármű azonosító adatát (rendszám és gyártmány vagy alvázszám)
 • a kérelmező lakcímét vagy levelezési címét
Költségek
 • tételenként 550 Ft, de legalább 1250 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni előzetesen az adatszolgáltatás teljesítésért.

A díjat akkor is meg kell fizetni, ha az adott járműhöz még nem került rögzítésre km-óra adat a nyilvántartásban!

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Teljes eljárásban 60 nap.

Az egyes eljárási cselekmények határidejének tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

Érdemes tudni

A km-óra adatok folyamatosan, felmenő rendszerben kerülnek be a járműnyilvántartásba, ezért egy új személygépjármű esetén akár négy, egy már forgalomban lévő esetén két év is eltelhet anélkül, hogy km-óra adat kerülne a nyilvántartásba, amennyiben nem történik változás a tulajdonos vagy az üzembentartó személyében.

Km-óra adat három módon kerülhet rögzítésre a járműnyilvántartásban:

 • A tulajdonos illetve az üzembentartó személyében bekövetkező változás nyilvántartásba vétele során az okmányirodában.

A bejegyzés alapját ebben az esetben a változás bejelentésére szolgáló teljes bizonyító erejű magánokirat képezi majd, amelynek 2012. január 1-jétől kötelező tartalmi eleme a km-óra adat is. A felek, azaz az eladó és a vevő illetve a tulajdonos és a majdani üzembentartó olvassák le a km-óra által mutatott értéket, ebben az esetben tehát hatóság nem látja, nem ellenőrzi annak valóságtartalmát.

 • A közlekedési hatóság által kiállított műszaki adatlap alapján, ha a műszaki vizsgálatot követően szükséges a forgalmi engedély cseréje.

Ebben az esetben a közlekedési hatóság a megállapított km-óra adatot a műszaki adatlapra feljegyzi, és azt az okmányiroda a forgalmi engedély cseréje során jegyzi be a járműnyilvántartásba.

 • A közlekedési hatóság a jármű műszaki megvizsgálását követően elektronikus úton fogja eljuttatni a járműnyilvántartásba a km-óra adatot abban az esetben, ha a forgalmi engedély cseréje nem szükséges.
Elektronikus ügyintézés

Az a személy, aki rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, 2019. januárjától a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) keresztül díjmentesen, elektronikus úton lekérdezheti az adott jármű kilométeróra állás adatát.

A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) lehetővé teszi, hogy a különböző  magyar nyilvántartásokból származó, a jármű életútjának lényeges adatait az ügyfél egy egységes felületen ingyenesen megismerje.

A szolgáltatás a www.magyarorszag.hu oldalról érhető el.

Letölthető anyagok

A tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - 2012. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő IRATMINTA

Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
 • 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.