A BM NYHÁT adatvédelmi nyilatkozata

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban BM NYHÁT), mint központi nyilvántartásokat vezető központi közigazgatási szerv elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket, kidolgozza a szükséges eljárásokat, és megalkotja az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő belső szabályzatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó uniós jogi aktusoknak, és ezáltal az állampolgárok bizalma a személyes adataik védelmével kapcsolatban megingathatatlan legyen.

A BM NYHÁT a személyes adatok kezelése során az adatbiztonsági és adatvédelmi követelményekre tekintettel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. előírásainak, továbbá a kapcsolódó adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe veszi.

A BM NYHÁT a birtokába került személyes adatokkal összefüggésben biztosítja azokat a technikai feltételeket és informatikai eljárásokat, amelyek révén az adatbiztonsági előírások és követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek.

A BM NYHÁT a személyes adatok védelmével kapcsolatban felsőfokú végzettséggel, az adatvédelem terén szakmai gyakorlattal, továbbá számítástechnikai ismeretekkel rendelkező belső adatvédelmi felelőst jelöl ki. Az adatvédelmi felelős a BM NYHÁT által kezelt személyes adatokkal összefüggésben teljes ellenőrzési és intézkedési jogosultságokkal rendelkezik az adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatok vonatkozásában annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során a vonatkozó magyar és uniós jogszabályi előírások, továbbá szakmai protokollok és a BM NYHÁT adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő szabályzataiban foglaltak teljes egészükben megtartásra kerüljenek. A BM NYHÁT saját szabályzatait – a belső adatvédelmi felelős útján – a személyes adatok kezelésével összefüggő jogszabályi környezet, illetve a technológiai változások figyelembevételével folyamatosan frissíti.

A BM NYHÁT kizárólag a jogszabályokban meghatározott, a hatáskörébe utalt adatkezelési, illetve adatfeldolgozási feladataival összefüggő adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények megtartásáért felelős.