Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: BM NYHÁT) elkötelezett a honlap működése során a látogatók által rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatok védelme és megőrzése iránt.

Fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy amikor Ön a BM NYHÁT internetes honlapjára látogat a honlapon történő böngészéssel, illetve az oldalról elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban személyes adatait is átadhatja számunkra. Tájékoztatjuk, hogy a honlapunk látogatása esetén vélelmezzük a birtokunkba kerülő személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Személyes adatnak tekintünk bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést, amely az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Személyes adatait – így például nevét, elérhetőségét vagy más adatait – megadhatja, ha a honlap használata során – a Kapcsolat menüpont segítségével – kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a BM NYHÁT. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres gyűjtését a BM NYHÁT saját maga végzi. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet nem veszünk igénybe, személyes és egyéb adatai nem kerülnek továbbításra.

Amennyiben Ön honlapunkról átlép más közigazgatási szerv honlapjára, személyes adatainak kezelése más közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A BM NYHÁT birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóival történő kapcsolattartás biztosítása. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink feladatuk ellátásához és az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

A honlap látogatója bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BM NYHÁT által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti azok törlését. . A BM NYHÁT a látogató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A BM NYHÁT hatályos Adatvédelmi Szabályzata alapján az adatkezelésről nyújtott tájékoztatás ingyenes, azonban ha a tájékoztatást kérő az adott naptári évben azonos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kérelem nyújtott be, a tájékoztatással kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek megtérítésére kötelezhető. A látogató jogait a honlapon a Kapcsolat menüpont segítségével gyakorolhatja. Továbbá a látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével a BM NYHÁT munkatársaihoz fordulhat.

Egyebekben a látogató az adatkezeléssel kapcsolatos jogait – amennyiben úgy érzi, hogy azokat megsértették – az infotv. vonatkozó rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.