Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala


Ugrás a menüre

Adatletiltás

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek
harmadik fél számára

Az adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja, vagy jogi személy a polgárral szemben igazolt joga érvényesítése vagy kötelezettsége teljesítése érdekében kéri.
Az eljárás díj- és illetékmentes.

 
Jogosultak köre

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult megtiltani, korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható.

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy saját nevében vagy törvényes képviselője, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján járhat el.

 
Hol intézhető

Az adatletiltási kérelem benyújtható illetve visszavonható:

 
Szükséges iratok

Adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozat

Én:

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium megkeresésére – eseti engedélyem alapján – az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom. A nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (pl. adóigazgatás, honvédelmi nyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás), továbbá a törvény 20. §-a alapján engedélyezett adatszolgáltatásokat.

Dátum és aláírás

Szükséges iratok személyesen történő előterjesztés esetén:

A kérelmet a következő adattartalommal kell előterjeszteni:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.

 
Költségek

Adatainak letiltása díj- és illetékmentes, de a tilalommal érintett adat a polgár erre irányuló eseti engedélye alapján kiadható és ez utóbbi eljárás költségei a kérelmezőt terhelik.


További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu
 
Ügyintézési idő

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus kapcsolattartás útján megtett korlátozó nyilatkozat vagy annak visszavonása esetén az eljárás eredménye azonnal megjelenítésre kerül.

 
Érdemes tudni

A személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a polgár személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében jogosult:

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető:

A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenően megállapított további korlátozás szerint:

Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás teljesíthetőségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét és értesítési címét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplő lakcímére, értesítési címére.

Az adatletiltás ténye

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belőle történő adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

 
Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetőségük az adatletiltási és visszavonási nyilatkozat megtételére elektronikus úton:

1. lépés
A https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ portálon az SZL-adatletiltás ikont választva:


 

 

 

2. lépés
Bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynök segítségével.
Az ügyfélkapunál alkalmazott felhasználói név és jelszó megadásával a rendszerbe belépve lehetőség van az adatok letiltására és visszavonására a személyi azonosító (régi személyi szám, mely a lakcímkártyán található) megadásával az adatok kiadása menüpontnál a megfelelő részt kiválasztva.

3. lépés
Az adatok kiadásánál miután kiválasztásra került a megfelelő menüpont (Adatok letiltása, vagy Adatletiltás visszavonása) a tovább gomb után betöltésre kerülnek a személyes adatok.

4. lépés
A lap alján a benyújtást választva a kérelem azonnal feldolgozásra kerül, melyről a lap tetején kapunk információt.

 
Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

 
Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat felvételi eljárás
Személyes adatok
 
Gyakran ismételt kérdések
Az adatletiltás ellenére kinek teljesíthető adatszolgáltatás az adatainkról?
Érvényesül-e az adatletiltás az úgynevezett kapcsolatfelvétel eljárásnál?
Érvényesül-e az adatletiltás a választási kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Érvényesül-e az adatletiltás a népszavazási eljárás során a közvetlen politika kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Az adatszolgáltatási tilalom visszavonható-e?
Az adatletiltás kiterjed-e a gépjárműtulajdonra is?
 
Jogszabályok

A polgár adatszolgáltatást megtiltó nyilatkozatának megtételét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-a, 2. §-a, 2/A. §-a és 3. § (5) bekezdése szabályozza.


Vissza
Kapcsolat
GYIK
Elérhetőségek
Oldaltérkép
Vissza az oldal tetejére
Vissza a nyitólapra
Vissza a www.kekkh.gov.hu-ra