EUCARIS

Az EUCARIS (Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer) egy egyedülálló rendszer, amely lehetőséget biztosít az országoknak, hogy megosszák a gépjármű és vezetői engedély nyilvántartási információikat.

Az EUCARIS rendszert kormányzati szervek, hatóságok fejlesztették ki, és ők a közvetlen felhasználók is. Segítséget nyújt a gépjárműlopások, valamint a nyilvántartási csalások elleni küzdelemben.

A rendszerből lekérdezhető adatok három fő csoportra oszthatók:

  • gépjárműadatok
  • tulajdonos / üzembentartó adatok
  • vezetői engedély adatok

Az EUCARIS hozzájárul a jogsértések megelőzéséhez, felderítéséhez és üldözéséhez, valamint jelentős szerepet játszik a nemzeti gépjármű és vezetői engedély nyilvántartások pontos és naprakész vezetésében. A gyors adatcsere növeli a közigazgatási eljárások hatékonyságát, eredményességét és pontosságát.

Az EUCARIS rendszert használó országokból származó gépjármű dokumentumok, és a külföldről behozott gépjárművek ellenőrzésre kerülnek az újbóli nyilvántartásba vételt megelőzően. Ezáltal eredményesen kiszűrhetők és megelőzhetők a csalások, bűncselekmények.

Magyarország előnye az EUCARIS tagságból

Az EUCARIS rendszerben történő részvételünk nagymértékben elősegíti az importált járművek ellenőrzését. Közvetlen ellenőrzési lehetőséget biztosít a külföldi nyilvántartásokban, növeli az illetékes hatóságok bűnüldözési tevékenységének hatékonyságát, valamint jelentős mértékben csökkenti az ellenőrzésre fordított ügyintézési időt.

Jelenleg az EUCARIS rendszer magyar ágán a járműnyilvántartásból ötféle modulban, öt különböző jogalapon szolgáltatunk adatot a többi felhasználó tagállam számára automatizált formában, és így kapunk mi is adatokat a többi tagállam járműnyilvántartásából.

A tulajdonos / üzembentartó adatok cseréjét az azokhoz kapcsolódó lakcímadatokkal együtt az Európai Unió Prümi határozatain (2008/615/IB és 2008/616/IB) alapuló úgynevezett Prümi funkciók alkalmazásával valósítjuk meg.

Szintén tulajdonos / üzembentartó adatok cseréje valósul meg a 2015/413/EU az ún. CBE irányelv alapján nyolc kiemelt közlekedési szabályszegés esetén.

Az EUCARIS Magyarország által már 1998 óta használt ágán csak jármű adatok cseréje valósul meg, a járművek ismételt forgalomba helyezését megelőző eljárások keretében.

Az EUCARIS szoftveralkalmazás használatával valósul meg a RESPER-en (Vezetői Engedélyek Uniós Hálózata) keresztül a vezetői engedélyek adatainak cseréje, amely során a tagállamok információcserét folytatnak az általuk kiállított, lecserélt, pótolt, megújított vagy visszavont vezetői engedélyekről a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EC irányelv alapján.

A 2018/1541 EU tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, a hozzáadottérték-adó csalások kivizsgálása céljából is sor kerül gépjármű és tulajdonos / üzembentartó adatok cseréjére az EUCARIS szoftveralkalmazásának használatával.

2021. november 8-ától, szintén az EUCARIS szoftveralkalmazásának útján megindult a tulajdonos / üzembentartó adatok cseréje az útdíjfizetés elmulasztásával összefüggő ügyekben. Ennek értelmében a külföldi, útdíjfizetést ellenőrző szervek, hatóságok közvetlen hozzáférést kapnak a magyar járműnyilvántartás meghatározott adataihoz, a magyar ellenőrző szervek, hatóságok pedig más tagállamok járműnyilvántartásaihoz.

További információt talál az EUCARIS oldalán (csak angolul) https://www.eucaris.net/