Az egyéni vállalkozás folytatása
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Hol intézhető

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatását kizárólag elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül jelentheti be.

Szükséges iratok

A Webes Ügysegéden keresztül történő elektronikus ügyintézéshez nem szükségesek iratok.

Költségek

A tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés díj- és illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Sürgősségi eljárásra nincs mód. Ha a bejelentő a Webes Ügysegéden található változás-bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetetésének záró időpontját nyilvántartásba veszi, és a Webes Ügysegéden keresztül megküldi, a nyilvántartásba bejegyzett, a szüneteltetés kezdő, valamint záró napját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Érdemes tudni

Az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltethető.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét – a szünetelés megkezdését követő 2 éven belül - bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével, melyet megtehet az elektronikus azonosítást követően a Webes Ügysegéden keresztül. Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Példa: ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belüli folytatás bejelentése nem minősül megfelelő bejelentésnek, mert a tevékenység szüneteltetésére legalább 1 hónapos időszakra van lehetőség!(Pl. Az egyéni vállalkozó április 1-jétől szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét április 30-án benyújtott bejelentésével szeretné folytatni május 1-jén. Ez nem megfelelő bejelentésnek minősülne (mivel legalább egy hónapnyi időtartamig kell tartania a szünetelésnek), ezért az ilyen bejelentő az elektronikus űrlap kitöltésekor erre vonatkozóan hibaüzenetet kap. A bejelentés benyújtásának helyes napja május 1-jei dátum lesz, így a tevékenység május 2-től folytatható.)

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő két éven belül az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését nem jelentette be, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában

Elektronikus ügyintézés

Kizárólag elektronikus úton a Webes Ügysegéden keresztül kezdeményezhető a szünetelés utáni folytatás bejelentése.

Az elektronikus ügyintézés folyamata

A WEBES Ügysegéd HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Bejelentkezés

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
szükséges rendelkezni.

Ügyfélkapu-regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben az ügyfél rendelkezik – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen./p>

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adnia a természetes személyazonosító adatait is, amely az ügyfélkapu háttérben zajló azonosítási szolgáltatásának igénybevételéhez, illetve a kiválasztott ügy intézéséhez kerül felhasználásra. Ezen adatokat a Webes Ügysegéd eltárolja, így a későbbi bejelentkezések során ezeket az adatokat ismételten nem kell megadni.
Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítani szükséges.

Bejelentés/Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.
A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Bejelentés megtétele/Kérelem benyújtása

A bejelentés megtételével, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Bejelentés/Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Letölthető anyagok

"Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke" (ÖVTJ kódok)

Fogalmak
Egyéni vállalkozói tevékenység
ÖVTJ kód
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Központi Azonosítási Ügynök
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)

Igen, az erről szóló hatósági bizonyítványt 2017. január 1-től a Belügyminisztérium, valamint bármely járási (fővárosi kerületi) hivatal kiadhatja.
A hatósági bizonyítvány igényelhető

 • elektronikus azonosítást követően a Webes Ügysegéd felületén,
 • személyesen vagy postai úton az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában (okmányiroda/kormányablak),
 • postai úton a Belügyminisztériumnál (1476 Budapest, Pf. 279.).

Elektronikus úton a hatósági bizonyítvány igénylését a központi azonosítási ügynökön keresztül történő belépést követően a Webes Ügysegéd használatával lehet megtenni.

A bizonyítvány kiállításáért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni a kérelem erre szolgáló rovatában (legalul), illetve Webes Ügysegéden keresztül banki átutalással.

Lehetőség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet a Belügyminiszterhez (postai cím: 1476 Budapest, Pf. 279.) vagy ahhoz a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell címezni, ahová a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmét az ügyfél benyújtotta.

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni. Az elkészült hatósági bizonyítványt postai úton továbbítjuk a kérelmező által megadott címre.

Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Hogyan lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Jogszabályok
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
 • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról
 • 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről