Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

Hol intézhető

Hatósági bizonyítvány igényelhető:

 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen
 • postai úton a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti Főosztályától.

Elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül, a hatósági bizonyítvány igényléséhez Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkezni

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) személyesen vagy meghatalmazott útján is kérelmezhető hatósági bizonyítvány.

A „HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról” elnevezésű formanyomtatványt pontos kitöltés után postai úton a 1476 Budapest, Pf.: 281. címre kell megküldeni. A kérelem kitöltéséhez tájékoztatást talál a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban.

Szükséges iratok

Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Az ügyintézéshez szükséges:

Költségek

A hatósági bizonyítvány igénylése díj- és illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 


Ügyintézési idő

Belügyminisztérium, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kiadja, és postai úton továbbítja a kérelmező által megadott címre.

Érdemes tudni

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 13. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

A Törvény 2010. január 1. napján lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartása (a továbbiakban: korábbi nyilvántartás) megszűnt.

A korábbi nyilvántartásban kezelt adatok közül a jogszabály által meghatározott adatkört a nyilvántartást vezető szerv átadta az egyéni vállalkozók nyilvántartása számára, a korábbi nyilvántartás adatait pedig törölte.

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/A. § (5) bekezdése értelmében a nyilvántartást vezető szerv a korábbi nyilvántartásban az egyéni vállalkozók adatait a vállalkozói tevékenység megszűnésétől számított két évig kezelte.

Ebből következően lehetséges, amennyiben a kérelmező korábban már tevékenykedett egyéni vállalkozóként, de abban az esetben, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése 2008. január 1. napja előtt következett be, adatbázisunkban a fenti jogszabályi rendelkezések folytán már nem szerepelhet. Ezért az utolsó székhelye szerint illetékes járási hivatal megkeresését javasoljuk, mely szerv a rendelkezésére álló iratanyag alapján teljesítheti a kérelmet.

Elektronikus ügyintézés

A hatósági bizonyítvány elektronikus úton, a Webes Ügysegéden keresztül intézhető.

A WEBES ÜGYSEGÉD HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Bejelentkezés

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval

szükséges rendelkezni.
Ügyfélkapu-regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben az ügyfél rendelkezik – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

Új bejelentés, illetve kérelem indításához a legtöbb szolgáltatás esetében szükség van az Ügyfélkapuba történő bejelentkezésre. Ennek során átirányítás történik az Ügyfélkapu oldalára, ahol meg kell adni az ügyfélkapus felhasználói nevét és a jelszavát.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat és az elektronikus levélcímet (e-mail címet) is.

Bejelentés/Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.

A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Bejelentés/Kérelem benyújtása

A bejelentés, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Bejelentés/Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Letölthető anyagok

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról

"Kitöltési útmutató a HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról formanyomtatványhoz"

Fogalmak
Egyéni vállalkozói tevékenység
ÖVTJ kód
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Központi Azonosítási Ügynök
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Milyen adatokat tartalmaz az egyéni vállalkozók nyilvántartása?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Hogyan lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Jogszabályok
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
 • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról
 • 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről