Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

Hol intézhető

A "Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet" pontos kitöltés után illetékbélyeggel ellátva postai úton kell benyújtani a 1450 Budapest, Pf. 81. címre.
A kérelem kitöltéséhez tájékoztatást talál a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban.

Szükséges iratok

Az ügyintézéshez szükséges:

Költségek

A bizonyítvány kiállításáért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni a kérelem erre szolgáló rovatában (legalul).

Lehetőség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet Hivatalunk elnökéhez kell címezni, és az Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály 1095 Budapest, Vaskapu u. 30/b. alatti címére kell megküldeni.

Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Hivatalunk a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kiadja, és postai úton továbbítja a kérelmező által megadott címre.

Érdemes tudni

Lehetőség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet Hivatalunk elnökéhez kell címezni, és az Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály 1095 Budapest, Vaskapu u. 30/b. alatti címére kell megküldeni.

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.

A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok

Elektronikus ügyintézés

Hatósági bizonyítvány igénylése esetén nincs mód elektronikus ügyintézésre!

Letölthető anyagok

"Hatósági bizonyítvány iránti kérelem"

"Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez"

Fogalmak
Egyéni vállalkozás
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Ügyfélkapu
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozás működési szabályairól?
Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Hogyan lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Jogszabályok
  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
  • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
  • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
  • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
  • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.