Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Hol intézhető

Az egyéni vállalkozói igazolvány kérelmezhető:

 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak).

Elektronikus úton a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül történő az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelemhez Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkezni.

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak - személyesen vagy meghatalmazott útján is - kezdeményezhető az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése. A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Szükséges iratok

Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Költségek

Új, pótolt, illetve adatváltozást követő csere keretében igényelt egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 50. pontja alapján tárgyánál fogva - illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.

Érdemes tudni

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele! Igazolvány kiállítására csak abban az esetben kerül sor, ha az egyéni vállalkozó azt kéri, kiváltása nem kötelező.

Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető.

Akinek az igazolványát eltulajdonították, vagy elvesztette, illetve megsemmisült, megrongálódott, legkésőbb a tudomásra jutástól számított öt napon belül köteles azt bejelenteni az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak).

Amennyiben a vállalkozó az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, és bejelentése alapján új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni bármely ügyfélszolgálatnak.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus úton az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmet a Webes Ügysegéden keresztül lehet benyújtani.

Letölthető anyagok

Az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséhez szükséges nyomtatványt az ügyfélszolgálat biztosítja a személyes ügyintézés során.

Fogalmak
Egyéni vállalkozói tevékenység
ÖVTJ kód
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Központi Azonosítási Ügynök
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Milyen adatokat tartalmaz az egyéni vállalkozók nyilvántartása?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Hogyan lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Jogszabályok
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
 • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról
 • 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről