Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat vagy a tevékenység megkezdését személyesen bejelenti.

Hol intézhető

Az igazolvány kiállítása az ország bármely járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában kérhető személyesen.

Szükséges iratok

A kérelemhez személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) bemutatása szükséges.

Költségek
További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

A kiállított igazolvány azonnal átvehető az okmányirodában.

Érdemes tudni

Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező. A tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor kérhető.

Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt bejelenteni legkésőbb a tudomásra jutástól számított öt napon belül az ország bármely okmányirodájában.
Amennyiben a vállalkozó az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, és bejelentése alapján új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni bármely okmányirodának.

Elektronikus ügyintézés

Egyéni vállalkozói igazolvány igénylésére jelenleg csak személyesen van lehetőség az ország bármely okmányirodájában.

Letölthető anyagok

Az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséhez szükséges nyomtatványt az okmányiroda biztosítja.

Fogalmak
Egyéni vállalkozás
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Ügyfélkapu
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Ki nem lehet egyéni vállalkozó?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?
Mit kell tudni az egyéni vállalkozás működési szabályairól?
Mi a teendő, ha a vállalkozó adatai megváltoznak?
Lehet-e szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?
Hogyan lehet a tevékenységet folytatni a szünetelést követően?
Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység?
Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során?
Jogszabályok
  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
  • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
  • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
  • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
  • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.