Az egyéni vállalkozás megszüntetése
Jogosultak köre

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat.

Hol intézhető

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését be lehet jelenteni:

 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés),
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) .

Elektronikus úton az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentését az ügyfélkapun történő belépést követően a Webes Ügysegéden keresztül kell megtenni.

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak - személyesen vagy meghatalmazott útján is - kezdeményezhető a bejelentés. A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

Szükséges iratok

Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Költségek

Az adatváltozás bejelentése díj- és illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Sürgősségi eljárásra nincs mód. Ha a bejelentő a Webes Ügysegéden található vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, azonnal nyilvántartásba veszi a tevékenység megszüntetésének napját, és a Webes Ügysegéden keresztül megküldi, vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak) közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett, megszűnés időpontját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Érdemes tudni

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentésével a tevékenységre való jogosultság megszűnik a bejelentés napján. A vállalkozó a bejelentés nyilvántartásba vételéről értesítést kap. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a Webes Ügysegéd felületén elérhető, onnan letölthető.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik:

 • ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (okmányiroda/kormányablak) vagy a nyilvántartó szervnek Webes Ügysegéden keresztül elektronikus úton bejelenti, a bejelentés napján,
 • ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,
 • az egyéni vállalkozó halála napján,
 • az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,
 • ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján,
 • ha az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
 • ha az egyéni vállalkozó 5 éven belül nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Elektronikus ügyintézés

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése elektronikus úton, az ügyfélkapun történő belépést követően az erre szolgáló Webes Ügysegéden keresztül intézhető.

Az elektronikus ügyintézés folyamata

A WEBES Ügysegéd HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Bejelentkezés

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
szükséges rendelkezni.

Ügyfélkapu-regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben az ügyfél rendelkezik – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen./p>

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés

Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.

Személyes adatok megadása az első belépéskor

Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat és az elektronikus levélcímet (e-mail címet) is.

Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítani szükséges.

Bejelentés/Kérelem összeállítása

A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.

A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.

Bejelentés megtétele/Kérelem benyújtása

A bejelentés illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Bejelentés/Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Letölthető anyagok

"Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ kódok)

Fogalmak
Egyéni vállalkozói tevékenység
ÖVTJ kód
Székhely
Telephely
Fióktelep
Közreműködő
Központi Azonosítási Ügynök
Gyakran ismételt kérdések
Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?
Mely tevékenységek nem tartoznak az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá?
Hogyan lehet egyéni vállalkozást alapítani?
Nyilvántartásba vételre kerülnek-e az egyéni vállalkozók?
Milyen adatokat tartalmaz az egyéni vállalkozók nyilvántartása?
Hol lehet hozzáférni az egyéni vállalkozók adataihoz?
Ki jogosult adatokat kérni az egyéni vállalkozókról?
Az egyéni vállalkozó jogosult-e tájékoztatást kérni saját adatairól? (Hatósági bizonyítvány)