Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2021. március 5-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. március 20.)

2021. február 22-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2021. március 10.)