Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2020. szeptember 24-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 9.)

2020. szeptember 23-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 8.)

2020. szeptember 21-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2020. október 6.)