Adatletiltás
  • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
  • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.