Okmányirodák
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
  • 1999. évi XLI. törvény a területszervezési eljárásról
  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
  • 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről
  • 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.