Ügyfélkapu regisztráció
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
  • 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
  • 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.