Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere
Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár
Hol intézhető

Személyes adatok változásának bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 • a lakcím szerint illetékes jegyzőnél, illetve a lakcím szerint illetékes járási hivatalnál
 • bármely járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában az alábbi esetben:
  • személyazonosító igazolvány egyidejű kiadásakor
 • külföldön élő magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • személyes adatok változását igazoló, illetve a névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi kivonat (születési, házassági anyakönyvi kivonat), amennyiben az ügyfél nem rendelkezik a hivatkozott okiratokkal, úgy azt, a jegyzőnek, vagy a járási hivatalnak kell hivatalból beszerezni
 • az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni
Költségek

A lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

További információ
1818
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap.

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt
Elektronikus ügyintézés

Személyes adatok változása miatti lakcímigazolvány csere nem kérelmezhető elektronikus úton.

Letölthető anyagok

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak feltüntetése (módosítása, törlése) iránt

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.