Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén:

 • kulturális kedvezmények
 • utazási kedvezmények
 • diákkedvezmények
 • pedagóguskedvezmények
 • oktatási kedvezmények
Hol intézhető

Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem benyújtható

 • a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten

A kérelmet, mint elbíráló hatósághoz a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbítják.

Pótfüzet iránti kérelem benyújtható személyesen és postai úton is

 • a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten,

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás

A „Magyar igazolvány”, illetőleg a „Magyar hozzátartozói igazolvány” hitelességének biztosítása, valamint a kedvezmények folyósításának ellenőrzése céljából az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) nyilvántartást vezet.

A nyilvántartó szerv a nyilvántartásban tárolt adatokat az igazolvány visszavonásáig, illetőleg a tulajdonos haláláig kezelheti. A nyilvántartásban kezelt adatokból - a személyes adatok védelméről szóló nemzetközi egyezménnyel összhangban - adat továbbítható a jogosultság ellenőrzésére és a visszaélések megakadályozása céljából a kedvezményt, támogatást nyújtó szerv, a kedvezményeket és támogatásokat nyilvántartó szerv, a diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá a büntetőügyben eljáró bíróság, a bűnüldöző szervek, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, illetve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv részére.

A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról a nyilvántartó szerv nyilvántartást vezet. Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:

 • az érintett személy természetes személyazonosító adatait,
 • az adattovábbítás időpontját,
 • az adattovábbítás célját és jogalapját,
 • az adatigénylő megnevezését.

Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatás alanya volt. Ez a jogosultság a nyomozó hatóságok és a nemzetbiztonsági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlátozható vagy kizárható.

Fogalmak
Magyar igazolvány
Magyar hozzátartozói igazolvány
Pótfüzet
Kedvezmény
Diplomáciai és konzuli képviselet