Szabálysértési hatósági bizonyítvány

A szabálysértési hatósági bizonyítvány a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján kerül kiállításra, bűnügyi adatokat nem tartalmaz. A szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 3 000 forint, melyet az eljárást kezdeményező iraton, illetékbélyeg formájában kell leróni.

A szabálysértési hatósági bizonyítvány iránti kérelmet illetékbélyeggel ellátva, postai úton, vagy személyesen a szabálysértési nyilvántartó szervnél (Belügyminisztérium, Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.; 1476 Budapest 100., Pf. 278.), valamint - annak továbbíttatása céljából - a Kormányablakoknál lehet benyújtani.

A szabálysértési hatósági bizonyítvány kiállítása iránt előterjesztett kérelemnek tartalmaznia kell:

  a) a kérelmező:
   - viselt családi és utónevét (utóneveit),
   - születési családi és utónevét (utóneveit),
   - születési helyét és idejét,
   - anyja születési családi és utónevét,


  b) a hatósági bizonyítvány címzettjének pontos megnevezését és belföldi postázási címét,
  c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy mely adat, tény igazolása céljából kérelmezi a hatósági bizonyítvány kiállítását,
  d) a bizonyítvány kiállításáért fizetendő 3000 Ft mértékű illetéket illetékbélyeg formájában.

A szabálysértési hatósági bizonyítvány kizárólag belföldi kézbesítési címre kerül kiküldésre.

MINTA Hatósági bizonyítvány kiállítási iránti kérelem a szabálysértési nyilvántartási rendszer adatai alapján.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 


Jogszabályok

 1. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
  szóló 2012. évi II. törvény
 2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 3. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes     rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
 4. a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az     egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
 5. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.