Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása
Jogosultak köre

 A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély akkor tekinthető érvényesnek:

 • ha a vezetői engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetői engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel, továbbá
 • a külföldi vezetői engedély jogosítottja a magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás időpontjában megfelel az életkori feltételeknek.
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.  
Hol intézhető

2017. január 01-jétől, a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával kapcsolatos feladatok a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal) kizárólagos illetékességi körébe tartoznak.

A harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosítása iránti eljárás 2017. január 1-jétől kizárólag a XIII. kerületi Hivatalnál kérelmezhető, illetve folytatható le.

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás továbbra is kérelmezhető, illetve lefolytatható bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában, vagy kormányablaknál, és a XIII. Kerületi Hivatalnál egyaránt.

A 2017. január 1-je előtt más okmányirodában vagy kormányablaknál kezdeményezett, de be nem fejezett honosítási ügyek további ügyintézése is kizárólag a XIII. Kerületi Hivatalnál lehetséges.

Szükséges iratok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
 • egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény*
 • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás**
 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a  vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez)

* A vezetői engedély kiállításához az egészségi alkalmassági vélemény a rajta legközelebbi vizsgálat időpontjaként feltüntetett dátumig használható fel.

** Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat.

Költségek

A más EGT állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke 4000 Ft illetve 1500 forint amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam

Amennyiben a vezetői engedély nem EGT államban került kiállításra, a külföldi vezetői engedély honosításának díja 6200 forint.

Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezéséért vizsgánként 4500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

További információ
1818,  Külföldről: +36 (1) 550-1858   Fax: +36 (1) 550 1819  
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll),az ügyintézési határidő 8 nap.. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedély bevonásra kerül, és viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre, egyéb esetben megőrzésre kerül a külföldi állampolgár visszautazásáig.

Amennyiben a külföldi vezetői engedélyt olyan államban adták ki, amely nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a magyarországi használat során az okmányhoz csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítást
A külföldi vezetői engedély a fordítással együtt a magyarországi tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosít járművezetésre Magyarországon.
A külföldi vezetői engedélyről készült hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Amennyiben a külföldi vezetői engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

Elektronikus ügyintézés

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása elektronikusan nem kérelmezhető.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Vezetői engedély cseréje
Vezetői engedély honosítása
Vezetői engedély pótlása
Szokásos tartózkodási hely
EGT-állam
harmadik ország
A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok (2016. január 27.)
Gyakran ismételt kérdések
Mi a teendő az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, illetőleg megtalálása esetén?
Mi a teendő névváltozás esetén?
Kinek adható vezetői engedély?
Lehet-e a külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel vezetni Magyarországon?
Melyek a járművezetésre jogosító okmányok Magyarország területén?
Kinek kell utánképzésen részt venni?
Ki állítja ki az egészségi alkalmassági véleményt?
Jogszabályok
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
 • 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről
 • A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv
 • A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.