Vezetői engedély pótlása
Jogosultak köre

Vezetői engedélyt az a személy kaphat,

 • aki megfelel:
  • az egészségi
  • a pályaalkalmassági
  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak
  • a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek
 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van
 • aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak
Hol intézhető

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető:

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában vagy a kormányablaknál
 • postai úton

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

Szükséges iratok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése, vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv
 • elvesztés vagy megsemmisülés esetén a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás*

* Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat.

Költségek

A vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása illetékmentes.

Elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén az eljárás illetéke 4000 forint, illetve

1500 forint amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam
További információ
1818,  Külföldről: +36 (1) 550-1858   Fax: +36 (1) 550 1819  
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Vezetési jogosultság jegyzőkönyvvel:

Az érvényes magyar vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése esetén a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv Magyarország területén, járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a feljelentés vagy a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be:

 • igazolja a vezetési jogosultságot
 • alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható.

Járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig:

 • az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és
 • a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható:

 • az EGT tagállamaiban
 • a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban
 • bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetői engedély tekintetében.

Az egészségi alkalmasság igazolásával (amennyiben lejárt a kategória érvényessége), az illeték befizetésével - új tanfolyam és új vizsga elvégzése nélkül –bármely okmányirodában vagy kormányablaknál a vezetői engedély pótlása.

Érvényességi idő:

 • a vezetési jogosultság igazolására:  az okmány hátoldalán a "11": rovatban szerepel az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság  érvényessége lejáratának időpontja a 2013. január 19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év dátum formátumban
 • a személyazonosság igazolására: az okmány első fényképes oldalán a "4.b)": rovatban szerepel az okmány lejáratának időpontja

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Ki minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak:

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, 
Elektronikus ügyintézés

Vezetői engedély pótlása elektronikusan is kérelmezhető.

A vezetői engedély pótlására az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetőségük:

1. lépés
A www.magyarorszag.hu portál jobb felső sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az Ügyfélkapuján (felhasználói neve és jelszava megadásával)

2. lépés
Kattintson az "Ügyintézés" menüpontra, majd a megjelenő menüsorban az "internetes okmányiroda" almenüpontra,

3. lépés
A megjelenő szolgáltatások közül válassza ki az "Okmányirodai ügyindítás" -t.

4. lépés
A megjelenő ügycsoportok közül válassza ki a "Vezetői engedély ügyek"-et és haladjon "Tovább".

5. lépés
Jelölje be a "Vezetői engedély pótlása" ügytípust, majd lépjen "Tovább".

6. lépés
Jelölje be a megyék listájából választható megfelelő megyét, majd kattintson a "Tovább (lehetséges okmányirodák listájához)" funkcióra

7. lépés
Az "illetékes szervezetek listája" felületen a "Szervezet adatai"-t jelölje be, majd az
"Okmányiroda kiválasztás" gombra kattintson.

8. lépés
A megjelenő elektronikus adatlapot töltse ki, majd az "Ügy indítás" gombra kattintva fejezheti be az ügyintézést.

9. lépés
A Központi Rendszer visszaigazolást küld az Ügyfélkapujához tartozó e-mail címére az ügy azonosítójáról (ügyszámról), az eljárás költségéről, a fizetés módjáról továbbá az eljárási költség befizetésének határidejéről.

10. lépés
Az eljárási illetéket készpénz-átutalási megbízás vagy banki átutalás útján kell megfizetnie.
Amennyiben Ön az eljárási költséget készpénz-átutalási megbízás útján kívánja megfizetni, úgy a készpénz-átutalási megbízás "Befizető azonosító" mezőjébe az ügyszámot kell beírnia, amennyiben pedig a banki átutalással történő fizetést választja, úgy a banki átutalás "Közlemény" rovatába az XR eljárási költségadatok megadása oldalán szereplő "Kincstári ügyazonosítót" kell feltüntetnie.

A fizetési kötelezettségét a fenti értesítés vételét követő 3 napon belül kell teljesítenie. A befizetést követően a befizetés tényét és a befizetésre vonatkozó adatokat a rendszerben rögzítenie kell, melyet az ügyfélkapuján történő bejelentkezést követően az "Ügyintézés" menüpont alatt az "internetes okmányiroda" almenüpont után az "Ügykezelés" szolgáltatás indításával tehet meg. A rendszer megjeleníti az elindított ügyeinek listáját, kiválasztva az adott ügyet az "Ügy általános adatai" bejelölésével az "Ügy megtekintése" funkcióra kattintson, majd az "Eljárási költségek megadása" oldalt töltse ki.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Vezetői engedély cseréje
Vezetői engedély honosítása
Vezetői engedély pótlása
Szokásos tartózkodási hely
EGT-állam
harmadik ország
A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok (2016. január 27.)
Gyakran ismételt kérdések
Mi a teendő az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, illetőleg megtalálása esetén?
Mi a teendő névváltozás esetén?
Kinek adható vezetői engedély?
Lehet-e a külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel vezetni Magyarországon?
Melyek a járművezetésre jogosító okmányok Magyarország területén?
Kinek kell utánképzésen részt venni?
Ki állítja ki az egészségi alkalmassági véleményt?
Jogszabályok
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
 • 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről
 • A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv
 • A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.