Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése
Jogosultak köre

Vezetői engedélyt az a személy kaphat,

 • aki megfelel:
  • az egészségi
  • a pályaalkalmassági
  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak
  • a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek
 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van
 • aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak
Hol intézhető

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető:

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodábanvagy kormányablaknál
 • postai úton *

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

* A vezetői engedély postai úton kizárólag abban az esetben vehető át, ha a kérelem benyújtásával egyidejűleg a cserélni kívánt vezetői engedély az okmányirodában (kormányablaknál, KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán) leadásra került. Amennyiben a kérelmező a cserélni kívánt vezetői engedélyt az új okmány elkészültéig visszakéri, úgy az új vezetői engedélyt kizárólag az okmányirodában, vagy kormányablaknál veheti át

Szükséges iratok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • egészségi alkalmassági vélemény* – amennyiben az előző vezetői engedély kategória érvényességi ideje már lejárt, vagy az okmány nem a megfelelő egészségségi alkalmassági csoportban érvényes
 • előző vezetői engedély
 • vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás**

* A vezetői engedély kiállításához az egészségi alkalmassági vélemény a rajta legközelebbi vizsgálat időpontjaként feltüntetett dátumig használható fel.

** Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat.

Költségek

Az eljárás illetéke 4000 forint.

1500 forint amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam
További információ
1818,  Külföldről: +36 (1) 550-1858   Fax: +36 (1) 550 1819  
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap.. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be:

 • igazolja a vezetési jogosultságot
 • alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható.

Az újonnan megszerzett vezetési jogosultsági kategóriába tartozó járművek kizárólag az új, erre a kategóriára is érvényesített vezetői engedéllyel, annak kézhezvételét követően vezethetőek.

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható:

 • az EGT tagállamaiban
 • a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban
 • bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetői engedély tekintetében.

Érvényességi idő:

 • a vezetési jogosultság igazolására:  az okmány hátoldalán a "11": rovatban szerepel az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság  érvényessége lejáratának időpontja a 2013. január 19-ét megelőzően kiállított okmányok esetében év.hónap.nap, a 2013. január 19-én vagy azt követően kiállított okmányok esetében nap.hónap.év dátum formátumban
 • a személyazonosság igazolására: az első oldalon a "4.b)": rovatban szerepel az okmány lejáratának időpontja

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

Ki minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak:

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, 
Elektronikus ügyintézés

Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése nem kérelmezhető elektronikusan.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Vezetői engedély cseréje
Vezetői engedély honosítása
Vezetői engedély pótlása
Szokásos tartózkodási hely
EGT-állam
harmadik ország
A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok (2016. január 27.)
Gyakran ismételt kérdések
Mi a teendő az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, illetőleg megtalálása esetén?
Mi a teendő névváltozás esetén?
Kinek adható vezetői engedély?
Lehet-e a külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel vezetni Magyarországon?
Melyek a járművezetésre jogosító okmányok Magyarország területén?
Kinek kell utánképzésen részt venni?
Ki állítja ki az egészségi alkalmassági véleményt?
Jogszabályok
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
 • 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről
 • A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv
 • A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.