A vezetői engedéllyel kapcsolatos legfontosabb változások 2013.01.19.-től

I. Járművezetés csak belföldön

(326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése)

A vezetői engedély a járművezető alábbiak szerinti életkorának eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít:

 • a „B” kategória esetében 18. életév,
 • a 2013. január 18-át követően kiadott vezetői engedély esetében
  • az „AM” kategóriánál 16. életév,
  • a „C” kategóriánál – a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó korlátozás megtartásával – 21. életév,
  • a „D” kategóriánál – a járművezető által végezhető tevékenységre vonatkozó korlátozás megtartásával – 24. életév.

A nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

II. Új nemzetközi kategóriák

(326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet)

"AM" kategória (korhatár 14. életév):
Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
a) kétkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
b) háromkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében;
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.

 "A2" alkategória (korhatár 18. életév):
– olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.

"B1" alkategória (korhatár 16. életév):
– négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.

III. Az "M" kategória helyébe az „AM” kategória lép

(326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 120. § (4a) bekezdése)
Bármely okból (csere vagy pótlás) történő új magyar vezetői engedély kiállítása során, az „M” nemzeti kategória helyett automatikusan „AM” nemzetközi kategória kerül feltüntetésre a vezetői engedélyben.

IV.    Az „A” korlátozott kategória helyébe az „A2” alkategória lép

(326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 120. § (4b) bekezdése)

Amennyiben az „A korlátozott” kategóriába tartozó járművekre vezetési jogosultságot szerzett járművezető az „A2” alkategóriába tartozó járműveket is szeretné vezetni, azt abban az esetben teheti meg, ha az „A2” alkategória a vezetői engedélybe bejegyzésre kerül.

V. Az egészségi alkalmassági csoportokra vonatkozó változások

(a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM. rendelet)

 • Az NM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint, a közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:

a) az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti „A1” alkategóriába, „A2” alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1” alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;

b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki

ba) a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti „C1”, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1”, „D1+E”, „D”, „D+E” kombinált vagy „TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,

bb) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától.

A fentiek értelmében, 2013. január 19-től a „C1”, „C”, „C1+E”, „C+E”, „D1”, „D”, „D1+E”, „D+E” és a „TR (trolibusz)” kategóriába tartozó járművek kizárólag akkor vezethetőek, ha a járművezető 2. csoportú egészségi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik. 
2013. január 19-ét követően ezért a fenti kategóriák csak abban az esetben kerülnek bejegyzésre a vezetői engedélyekbe, amennyiben a járművezető rendelkezik 2. csoportú, alkalmas minősítésű egészségi alkalmassági véleménnyel.
Amennyiben a járművezető rendelkezik a fenti kategóriák bármelyikével, de az abba tartozó járműveket nem szeretné vezetni, úgy kérhet az orvostól 1. egészségi alkalmassági véleményt is, ebben az esetben azonban az említett kategóriák nem kerülnek bejegyzésre a vezetői engedélybe.
A kategóriák nem vesznek el, a nyilvántartásban továbbra is megtalálhatóak lesznek, és egy alkalmas minősítésű, 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény csatolása esetén újra bejegyzésre kerülnek a vezetői engedélyébe.
A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

 • Az NM rendelet 5. §-a szerint, a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki
  • a 60. életévét nem töltötte be, 5 évenként
  • a 60. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

A közúti járművezető kérheti a rá vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását.

VI. A dátumok megjelenítése

A 2013. január 19.-e után kiadott vezetői engedélyeken a dátumok megjelenítése módosult, az eddigi formátum (ÉÉ.HH.NN) sorrendje megfordult (NN.HH.ÉÉ).