Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

A járművekhez kiadásra kerülő okmányok


A forgalmi engedélyekre vonatkozó szabályok

A forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyekben - jogszabályban meghatározott ügytípusok kivételével - az ország valamennyi okmányirodája, az egész ország területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik.

A "DT" és a "CK" betűjelű különleges rendszámtáblával, illetve az ilyen rendszámtáblával már ellátott járművek esetében a "V" betűjelű ideiglenes, valamint a "CD" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával kapcsolatos eljárás a Budapest XIV. kerületi Önkormányzat Okmányirodájának hatáskörébe tartozik.

A "V" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával, üzemben tartói jog változásával, valamint az üzemben tartó és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kezdeményezett forgalomból történő kivonással kapcsolatos eljárást a Budapest XIX. kerületi Önkormányzat Okmányirodája végzi.

A megye területére kiterjedő illetékességgel a "P" és "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárás a megyeszékhelyen működő okmányiroda, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a Központi Hivatal által működtetett Központi Okmányiroda hatáskörébe tartozik.

A muzeális járművek forgalomba helyezése, OT betűjelű különleges rendszámtáblával történő ellátása, az ország területére kiterjedő illetékességgel, a Központi Okmányiroda hatáskörébe tartozik
A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű üzemeltetési jellegével, annak változásával, valamint az ilyen jellegű járművek üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos közlekedési igazgatási feladatokat a területi közlekedési hatóság székhelyén működő okmányiroda a megyére kiterjedő illetékességgel, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a Központi Okmányiroda végzi.

Amennyiben a Központi Okmányiroda feladatairól és hatásköréről szeretne többet tudni, kérem, kattintson ide!

A forgalmi engedélynek - mivel a jármű közúti forgalomban való részvételének feltétele - a jármű mindenkori üzembentartója adatait kell tartalmaznia, ezért a forgalmi engedély az üzembentartó nevére kerül kiállításra.

A gépjármű vezetőjének a forgalmi engedélyt magánál kell tartania vezetés közben és azt a közúti ellenőrzés során be kell mutatni.

Harmadik országba a Magyar Köztársaság területét Magyarországon forgalomba helyezett járművel - a jogszabályban meghatározott járművek kivételével - a forgalmi engedélyben feltüntetett jogosulton kívül más személy csak annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos hozzájárulásával hagyhatja el.

Az írásos hozzájárulás tartalmazza: a jármű használójának nevét, úti okmányának számát, a jármű rendszámát, alvázszámát, a forgalmi engedély jogosultjának nevét, aláírását, gazdasági társaság esetén annak cégszerű aláírását, valamint azt az időtartamot, amely alatt az országot a járművel elhagyhatja. A hozzájárulást a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek.

Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármű esetén a hozzájárulást a bérleti, illetve a lízingszerződés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az üzemben tartó a járművel az ország területét jogosult elhagyni. A szerződést a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendőrnek.
A jogszabályban meghatározott szervek, valamint egyéb állami szervek esetében az írásos hozzájárulást a jármű üzemeltetésére feljogosított szerv vezetőjének a gépjármű menetokmányába történő bejegyzése pótolhatja.

A forgalmi engedélyt, valamint a lassú jármű, annak pótkocsija, illetve a négykerekű segédmotoros kerékpár igazoló lapját kizárólag a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A lassú járműhöz, annak pótkocsijához, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadásra kerülő igazoló lap forgalmi engedély formátumú, és "Igazoló lap" feliratot tartalmaz.

Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni az E, a P és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához, valamint a forgalomba helyezett, illetve forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén.

Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg harmincnapos érvényességi idővel a határvámhivatal engedélyezi, melyet a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat.

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság adja ki a következő érvényességi időre:

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik.

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónapra adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. A P betűjelű rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyben a jármű gyártmánya, típusa, alvázszáma és a műszaki alkalmasság érvényességi ideje nem kerül kitöltésre.

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az engedély a kiállítástól számított három évig érvényes. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély 3-9 pontjai (járműadatok) nem kerülnek kitöltésre. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát).
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - három évente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, melynek érvényességi ideje három nap.

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére kitűzött időpontra szóló, az NKH regionális igazgatósága által kiadott értesítés az adott napon a lakóhelyről, telephelyről a vizsgálat helyére, illetőleg onnan a lakóhelyre (telephelyre) való közlekedésre jogosít.

A forgalmi engedélyre vonatkozó szabályokat a lassú járműhöz, annak pótkocsijához, valamint a négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott igazolólapra is értelemszerűen alkalmazni kell.

A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált járműkísérő lapot, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben az eladó által elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot a jármű jogszerű megszerzőjének át kell adni.

Nem szükséges a törzskönyv átadása, ha csak az üzembentartó személye változik.

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal


Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra