Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


Használt jármű első magyarországi forgalomba helyezése

Használt jármű: egy hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármű, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármű nyilvántartásában nem szereplő, vagy kivont állapotú jármű.

EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország:az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok;

Az ügyfél kötelezettsége:

(4) Annak a magyar állampolgárnak, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, akinek lakó-, tartózkodási helye vagy székhelye (telephelye) a Magyar Köztársaság területén van, illetve került bejegyzésre, a tulajdonába kerülő külföldön nyilvántartott járműnek - a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított legfeljebb 30 napon belül – a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését kezdeményeznie kell.

A külön jogszabályban meghatározott járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt, állati erővel vont járművet, kézikocsit - közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.

A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

A fenti feltételek igazolása mellett, a járművek forgalomba helyezésének további feltételei:

A jármű származását igazolnia kell


A tulajdonjog igazolására alkalmas okmányok, okiratok az alábbiak

A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolja:

Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is szükséges, azt a közlekedési igazgatási hatóság együttesen is megkövetelheti.

A tulajdonjog igazolásához – a fentiekben felsorolt - okmány eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is a kérelemhez csatolni kell.

Ha más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, illetve ha a harmonizált forgalmi engedély I. és II. részből áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részből áll, de az nem az eredeti példány, a forgalomba helyezési eljárás megegyezik a harmadik országból behozott használt jármű  forgalomba helyezésére mérvadó szabályokkal. Forgalomba helyezést megelőzően a jármű származásellenőrzését, majd azt követően a jármű előzetes eredetiség vizsgálatát el kell végezni.

A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

A közlekedési igazgatási hatóság teendői a forgalomba helyezés során bevont külföldi forgalmi engedélyekre vonatkozóan:

A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármű magyarországi forgalomba helyezésétől számított két hónapon belül értesíti, ezt követően az állam nyilvántartó hatóságának kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja, egyéb esetekben a külön jogszabályban meghatározott őrzési időt követően megsemmisíti.

A járművek származás-ellenőrzése:

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt származás-ellenőrzését el kell végezni. A származásellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

A jármű származásellenőrzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

A származás-ellenőrzési eljárás bármely okmányirodában kezdeményezhető.

A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése:

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetén, melyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél kérelméhez bemutatta:

A Hivatal a származásellenőrzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről határozatot hoz. A Hivatal a határozatról az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja.

A jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha

 

A származás-ellenőrzésre kötelezett, használt jármű forgalomba helyezése során az alábbiak szükségesek:

A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

Természetes személy esetében a régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél. 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 A származás-ellenőrzésre nem kötelezett, EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során az alábbiak szükségesek:

A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

Természetes személy esetében a régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:


Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal


Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra