Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


Ideiglenes rendszámtáblák kiadása

„V” betűjelű ideiglenes rendszámtábla

A közlekedési igazgatási hatóság az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre adja ki, a Magyarországon ideiglenesen tartózkodó, külföldi tulajdonú vámelőjegyzésbe vett járműre annak forgalomba helyezésekor.

A használt járművek forgalomba helyezésnél írt feltételeken kívül, az eljárás során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

A „V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő forgalomba helyezés iránti kérelemhez csatolni kell a vámhatóság engedélyét is, a rendszámtábla érvényessége a vámhatóság által meghatározott visszaviteli határidőhöz igazodik.

A „V” betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott jármű forgalomba helyezése során törzskönyv nem kerül legyártásra.

A „V” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a XIX. kerületi közlekedési igazgatási hatóság rendelkezik illetékességgel.

 

„P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla

A közlekedési igazgatási hatóság a jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, illetve kereskedelmi jellegű szállítása, illetve kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki.

P betűjelű ideiglenes rendszámtáblára jogosultak köre:

a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.
A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetén a személy- és teherszállítás, illetve vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Erről és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésről határozatot hoz.

A kérelem benyújtásakor meg kell fizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat.
 
„E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla

A közlekedési igazgatási hatóság az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki.

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetén, melyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával történő ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél kérelméhez bemutatta:

A külföldről belföldi üzemeltetés végett behozott használt jármű ideiglenes forgalomban tartása, a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető, a fenti feltételek igazolását követően.

A rendszámtáblát a külföldről importált gépjárművekre a Vám- és Pénzügyőrség helyi szerve a határátlépéskor, egyéb esetben a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

A rendszámtábla kiadásakor kerül kiállításra az ideiglenes forgalomban tartási engedély. Az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi időtartama hat hónap, amely nem hosszabbítható.

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, melynek érvényességi ideje három nap.

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére kitűzött időpontra szóló, a területi közlekedési hatóság által kiadott értesítés az adott napon a lakóhelyről, telephelyről a vizsgálat helyére, illetőleg onnan a lakóhelyre (telephelyre) való közlekedésre jogosít.

„Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla

A közlekedési igazgatási hatóság:

- a belföldön vásárolt, illetve a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére,
- indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására,
- az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára,
- a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, illetve érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,
- a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármű külföldre viteléhez és az ideiglenes forgalmi engedélyben meghatározott érvényességi időn belüli visszahozatalához (így különösen: kiállításra vitel)

 Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblát ad ki.

A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni.

A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Z betűjelű rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállításához történő kiadás során a Z betűjelű ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadására az előző forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történő visszaadásával egyidejűleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a járműnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy előző forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére.

A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrzi. A kérelmezőnek rendelkeznie kell a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fedezetének igazolásával.

A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla, csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős.

A Z betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámhoz, ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni harminc napos érvényességgel

 

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra