Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


Rendszámtábla pótlása/ utángyártása, cseréje/átrendszámozása

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, mely a Hivatal tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Hivatal a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Hivatal gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával egyidejűleg be kell vonni.

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült hatósági jelzés a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

Közlekedési igazgatási hatóság kérelemre az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltől be kell vonni.

Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült hatósági jelzés utángyártása, ha egy hatósági jelzés másodízben, illetve ha a két hatósági jelzés egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi hatósági jelzés tűnik el.

A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú rendszámtábla gyártására kell intézkedni.

Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszám utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről, illetőleg sértetlenségéről, valamint bemutatja a forgalmi engedélyét. A közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi ez esetben az utángyártását, engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges.

A regisztrációs matricával rendelkező jármű esetében az utángyártott új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.

Ha a közlekedési igazgatási hatóság nem engedélyezi a hatósági jelzés utángyártását, akkor a hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának és megsemmisülésének a bejelentését követően haladéktalanul gondoskodik az elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Ha a hatósági jelzés eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik a hatósági jelzés eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Ha a rendőrség értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű, egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla a külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése ellenében, a Hivatal engedélye alapján új típusú rendszámtáblaként, fehér színben utángyártható. A különleges jellegű rendszámtáblát az utángyártott rendszámtábla átadásával egyidejűleg az új rendszámtábla kiadásával egyidejűleg be kell vonni.

 A rendszámtábla pótlásához / utángyártásához, illetve cseréjéhez szükséges okmányok:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 Az eljárás menete:

Az eljárás kérelemre indul, a rendszámtábla pótlásáért, utángyártásáért, illetve az átrendszámozással történő cseréjéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  A kérelemhez - az ügy jellegétől függően - a fent meghatározott okmányokat csatolni kell.


Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra