Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


A járművek forgalomból történő végleges kivonása

A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból:

Amennyiben a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.
A közlekedési igazgatási hatóság a jármű bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történő végleges kivonása esetén a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának járműnyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg egyszerűsített határozattal visszavonja.
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.
A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

A végleges kivonásra vonatkozó közlekedési igazgatási szabályokat a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.)  Korm. rendelet alapozza meg, mely a következőket tartalmazza:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a gépjárművekre, valamint azok alkatrészeire és anyagaira, függetlenül attól, hogy ez utóbbiakat a gépjárművek karbantartása, javítása során építették be a gépjárműbe, és hogy ezek az eredeti vagy más gyártótól származnak-e,
b) a hulladékká vált gépjárművekre.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) gépjármű: a külön jogszabályban meghatározott M1 és N1 járműkategóriájú, továbbá a motoros tricikli kivételével a háromkerekű gépjármű,
4. § (3) A hulladékká vált gépjármű visszavételét a bontó az átvett gépjármű tulajdonosának a külön jogszabályban meghatározott bontási átvételi igazolás kiállításával igazolja.
8. § (1) A gépjármű tulajdonosa köteles a forgalomból véglegesen kivonásra szánt, továbbá - amennyiben nem kívánja megjavíttatni - a biztosítók által külön jogszabályban meghatározott módon jelentésre kötelezett hulladékká vált gépjárművet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevőnek átadni.”

A Kormányrendelet idézett rendelkezésére is figyelemmel a jármű tulajdonosa az elhasználódott járművét köteles regisztrált hulladék-bontóba leadni, az ilyen jármű végleges kivonásra ügyfél kérelmére indult eljárásban, bontási átvételi igazolás alapján kerülhet sor.

I. Az M1 (személygépkocsi), N1 ( a legfeljebb 3500 kg össztömegű „kisteherautó”) kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű forgalomból történő végleges kivonáshoz szükséges okmányok:

A kérelemhez csatolni kell:

 A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

II. Bontási kötelezettség alá nem tartozó ,egyéb kategóriába sorolt járművek forgalomból történt végleges kivonásához szükséges okmányok:

A kérelemhez csatolni kell:

 A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

A  közlekedési igazgatási eljárás kérelemre indul.

A kérelemhez az ügy jellegétől függően a fent meghatározott okmányokat csatolni kell.

 

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra