Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Jogszabályok

Adatvédelem, adatszolgáltatás

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1997. évi C. törvény a választási eljárásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

305/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

15/2001. (VII. 5.) BM rendelet az úti okmányok központi nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás szolgáltatási díjáról

28/2000. (X. 27.) BM rendelet az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjairól

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

10/1998. (II. 20.) BM rendelet A választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjairól

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól

59/2009 (XI.3.) IRM rendelet a központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés formájáról és módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről

A jogszabályok teljes szövegét a www.magyarorszag.hu-n található jogszabálykeresőben olvashatja.

Egy szinttel feljebb
Következő oldal