Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány kiadása iránti eljárás megindítása


Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemhez be kell mutatni a jogszabály által meghatározott szakvéleményt (ld. JOGOSULTSÁG) is.

Ha az ügyfél kérelmét nem személyesen nyújtja be, illetőleg ha a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez.

Az igazolvány iránti kérelem okmányirodában történő előterjesztésekor a jogosultról a körzetközponti jegyző arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta.

A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.
Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt - az aláírás céljára szolgáló rovatban - a körzetközponti jegyző „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

Az igazolvány cseréjére irányuló kérelem benyújtása esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni.

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül bármely körzetközponti jegyzőnél bejelenteni. A körzetközponti jegyző haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére - ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri - új igazolványt állít ki.

Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző az igazolvány kiadásával teljesíti.

Az igazolvány - az ügyfél választása szerint - postai úton kerül továbbításra az ügyfél részére, vagy azt a körzetközponti jegyzőnél kell átvenni. Az át nem vett igazolványt - az átvételre való felhívást követően - a körzetközponti jegyző a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről

A meghosszabbítás iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be – az igazolvány cseréjét kell kérni. A csere iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

A körzetközponti jegyző a jogosult bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

Egy szinttel feljebb
Elõzõ oldal
Következõ oldal


Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra