Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekGépjárműokmányok

Származásellenőrzés


A származásellenőrzési eljárás kezdeményezése, lefolytatása

A származásellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

A jármű származásellenőrzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

  • a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását, valamint
  • a járműhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását. Amennyiben a más EGT-államból behozott használt jármű okmánya nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és így a jármű származásellenőrzésre kötelezett, akkor be kell mutatni a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza.
  • ügyfél azonosító okmányt

Természetes személy esetében a régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy – ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be – a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

  • a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

A jármű származásának ellenőrzése során a közlekedési igazgatási hatóság a rendeletben meghatározott okmányban és okiratban szereplő adatokat elektronikus úton, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi.

A Hivatal a származásellenőrzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását, és ennek eredményéről határozatot hoz. A Hivatal a határozatról a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja.

A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban tartása, ha

  • a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot, és
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta.


Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre