Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekGépjárműokmányok

Tájékoztató a gépjárművekkel kapcsolatos okmányirodai közlekedési igazgatási eljárások során fizetendő illetékek mértékéről

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke


Az Itv. 2009. január 23-án hatályba lépett módosítása eredményeként, a visszterhes vagyonátruházási illeték körében két változás következett be:

 • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának visszterhes szerzésekor a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett kW-ja után 400 forintot kell fizetni (a korábbi 800 forinthoz képest), valamint
 • a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfizetni.

I. A gépjárművek, pótkocsik tulajdonjogának visszterhes szerzése esetén, a vagyonszerzési illeték mértékét az Itv. 24. § -a az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke:
  • a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdettcm3-e után 18 forint,
  • az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,
  • az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint,
  • a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén az illeték mértéke a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint,
  • a Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén az illeték mértéke a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 Ft.
 2. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért:
  • ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint,
  • minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

II.  A gépjárművek, pótkocsik tulajdonjogának ingyenesen (öröklés vagy ajándékozás útján) történő szerzése esetén, az illeték mértékét az Itv. 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

Gépjármű, pótkocsi öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese.

III.   A gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jogok alapítása esetén, az illeték mértékét az Itv. 24. § (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

A gépjárművekhez a tulajdonjogon kívül egyéb vagyoni értékű jogok is kapcsolódhatnak, melyeket a tulajdonos alapít/enged át egy másik személy, a vagyoni értékű jog jogosultja részére.  Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog alapítás esetén:

 • ellenérték fejében - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni,
 • ingyenesen (ajándékozás, öröklés útján) - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25 %-ának a kétszerese lesz a fizetendő illeték.

IV. A tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során a vagyonszerzési illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért fizetendő illeték összegével:

 • ha a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, vagy
 • ha a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg.

V. Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre