Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekJogszabályok

Központi szabálysértési nyilvántartás
 • 2009. évi CXXXVI. tv. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (Evtv.)
 • 2009. évi LXXXIII. tv. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. módosításáról
 • 2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi LX. tv. az elektronikus közszolgáltatásról (Eksztv.)
 • 2008. évi LXXIX. tv. a közrend, valamint az igazságszolgáltatás védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
 • 2007. évi XXXVI. törvény a szabálysértési jogsegélyről (Szjt.)
 • 2007. évi II. tv. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról (Harmtv.)
 • 2007. évi I. tv. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról (Szmtv.)
 • 2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 • 2006. évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2005. évi CXVI. tv. az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről
 • 2005. évi CIX. tv. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
 • 2004. évi XXIV. tv. a fegyverekről és lőszerekről
 • 2004. évi XIX. tv. a Vám- és Pénzügyőrségről
 • 2004. évi I. tv. a sportról (Sporttv.)
 • 2004. évi CXL. törvény közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
 • 2004. évi CV. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
 • 2002. évi LIV. tv. a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
 • 2001. LXXXV. tv. a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
 • 2001. évi CIV. tv. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
 • 2000. évi CXXVIII. tv. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
 • 1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről (Sztv.)
 • 1999. évi LXIII. tv a közterület-felügyeletről
 • 1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi LXVI. tv. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 1996. évi XX. tv. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról (Szaztv.)
 • 1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről
 • 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 • 1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 1995. évi CXXV. tv. a nemzetbiztonsági szolgálatokról
 • 1995. évi CVII. tv. a büntetés-végrehajtás szervezetéről
 • 1994. évi XXXIV. tv. a rendőrségről
 • 1994. évi LXXX. tv. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről
 • 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
 • 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról
 • 1993. évi LXVI. tv. a statisztikáról.
 • 1992. évi LXVI tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Nytv.)
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.)
 • 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
 • 1991. évi XI. tv. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről (Itv.)
 • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről
 • 1979. évi 11. tvr. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
 • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 • 1972. évi V. tv. a Magyar Köztársaság ügyészségéről

 

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre