Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekVezetői engedély

Tájékoztató a közúti közlekedési előéleti pontokról


Az önkéntes utánképzés alapján történő előéleti pontok csökkentésének törvényben biztosított lehetőségéről

Ha a járművezető előéleti pontrendszer-nyilvántartásban szereplő előéleti pontjainak száma a 12-t eléri, vagy meghaladja, a Nyilvántartó tájékoztatja ennek tényéről és az esetleges jogkövetkezményekről.

Ajárművezető nyilvántartott pontjainak számát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságánál (Korábban: Közlekedési Felügyelet) önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkentheti.
Az önkéntes utánképzés elvégzését tanúsító igazolást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában (Budapest XIII., Visegrádi u.110-112), vagy a járművezető lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjénél (közlekedési igazgatási hatóságnál) kell bemutatni.

Az önkéntes utánképzés elvégzését tanúsító igazolás bemutatáskor nyilvántartott előéleti pontok száma az alábbiak szerint csökkenthető:

  • 12 pontig 9 ponttal
  • 13-17 pont között, 6 ponttal.

<ú align="justify">A bemutatott igazolást követően a Nyilvántartó határozattal értesíti a járművezetőt az utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról.

A Kpt. 9. § (2) bekezdése alapján, a nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül, ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető!

A 18 pont elérése, illetve meghaladása esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonásáról

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte, vagy meghaladta a 18-at, vezetői engedélyét a nyilvántartó szerv értesítése alapján a közlekedési igazgatási hatóság (jegyző) határozattal visszavonja, majd a határozat jogerőre emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli.
A hat hónapra történő ideiglenes visszavonás kezdő napja: a vezetői engedély leadásának a napja.          

A vezetésre jogosító okmány visszavonás elrendelésének, a vezetési jogosultság szünetelésének ténye a közúti közlekedési nyilvántartás engedély nyilvántartásába bejegyzésre kerül. 

Nincs lehetőség a vezetői engedély visszavonását elrendelő határozat méltányossági eljárásban történő módosításának vagy visszavonásának.
 
            A vezetésre jogosító okmány a hat hónapos ideiglenes visszavonás lejártát követően  csak abban az esetben adható vissza, ha az ügyfél igazolja, hogy:

  • a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és az erről szóló igazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál bemutatta, továbbá
  • a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

 A Kpt. 10. § a) pontjában foglaltak értelmében a Nyilvántartó a pontrendszer adatait a nyilvántartásba vételtől számított 3 évig kezeli.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre