Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


A lassú járművekre vonatkozó eltérő szabályok

A BM rendelet értelmében a külön jogszabályban meghatározott /a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 17. § (1) bekezdés/ lassú járművel, illetve annak pótkocsijával közúti forgalomba akkor lehet részt venni, ha azt forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.
A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

A lassú járműhöz és lassú jármű pótkocsijához állandó forgalmi engedély kerül kiadásra, „Igazoló lap” elnevezéssel

A lassú járművel és a lassú jármű pótkocsijával kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás során az egyéb járművekkel kapcsolatos szabályok szerint kell eljárni.

A lassú jármű és pótkocsija első forgalomba helyezésekor az előzetes eredetiség ellenőrzés elvégzéséről kiállított hatósági határozatot az ügyfélnek be kell mutatnia.

A lassú jármű és pótkocsija tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor nem kell elvégeztetni az előzetes eredetiség ellenőrzést.

A lassú járműre a szabványtól eltérő színű betűjelet és számjegyet (piros) tartalmazó különleges rendszámtáblát kell kiadni. A rendszámtábla három betűjelből és három számjegyből áll, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe piros.

A lassú járművel vontatott pótkocsit (lassú jármű pótkocsija) szintén a fentiekben leírt, eltérő színű, különleges rendszámtáblával kell ellátni.

Az illetéktörvény értelmében a lassú jármű nem tartozik a gépjármű fogalma alá, ezért a vagyonszerzési illetéket, a tulajdonjog-változás nyilvántartásba történő bejegyzésekor nem kell megfizetni.

A területi közlekedési hatóságnál forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját.
Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép is, amelyeket az üzemben tartója lassújárműként forgalomba kíván helyezni.

Nem minősül teherszállításnak, illetőleg pótkocsi-vontatásnak, ha a lassú jármű kizárólag saját eszközeit és berendezéseit szállítja, illetőleg vontatja.

Személyszállítást lassú járművel csak abban az esetben szabad végezni, ha a területi közlekedési hatóság azt engedélyezte.

Személyszállításnak minősül a vezetővel együtt kettőnél több személy szállítása.

Lassú jármű és pótkocsija átalakításához a közlekedési hatóság előzetes engedélye szükséges.


„M” betű ideiglenes rendszámtábla

A külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

Mezőgazdasági erőgép:

 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásához csatolni kell:

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

Természetes személy esetében a régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, vagy új, kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél.

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - háromévente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.
Az üzemben tartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat.


Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Elõzõ oldal
Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra