Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

Az eljárásokra vonatkozó szabályok


A négykerekű segédmotoros-kerékpárok forgalomba helyezési feltételei

A 2008. évi C. törvénnyel módosított közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 25/A. § d) pontja rendelkezik a négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezésének kötelezettségéről, mely szerint 2009. július 1-jétől a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), a közúti forgalomban csak érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

A 2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárokra 2009. július 1-jétől kell alkalmazni a Kkt. 25/A. § d) pontját.

A négykerekű segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzembentartónak kell kérnie 2009. április 1-jét követően.

A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezése 2009. április 1-től bármely okmányirodában kezdeményezhető.

A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezéséhez kapcsolódó közlekedési igazgatási szabályokat az egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2009. (III.31.) IRM rendelet tartalmazza, mely a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30) BM rendeletet (továbbiakban: BM rendelet) is módosította.

A közlekedési igazgatási eljárásban - a BM rendelet módosított rendelkezéseire figyelemmel - az alábbi szabályok szerint és feltételekkel kerülhet sor a négykerekű segédmotoros-kerékpár forgalomba helyezésére.

A forgalomba helyezés feltételei az alábbiak:

A kérelemhez csatolni kell:

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Ratv.) alapján adókötelezettséget keletkeztet a négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezése. Az Ratv. 2. § 10. pontja alapján:„motorkerékpár: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) alapján motorkerékpárnak vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű, valamint az a személygépkocsiként forgalomba helyezett négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege, valamint motorteljesítménye a KRESZ alapján motorkerékpárnak minősülő négykerekű gépjármű ismérveinek felel meg.”

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt

A négykerekű segédmotoros-kerékpárok esetében a közlekedési igazgatási eljárás során törzskönyv kiadására nem kerül sor.

Az általános forgalomba helyezési szabályoktól eltérően a négykerekű segédmotoros-kerékpárok forgalomba helyezését megelőzően nem feltétel:

Az előzetes eredetiségvizsgálatot csak a már forgalomba helyezett négykerekű segédmotoros-kerékpárok tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételére irányuló eljárást megelőzően kell elvégezni.

Nem kell illetéket fizetni a négykerekű segédmotoros kerékpár tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának szerzésekor.

Nem kerül kiadásra műszaki érvényességet igazoló címke, figyelemmel arra, hogy a négykerekű segédmotoros kerékpárokat nem kell időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni.

A közlekedési igazgatási eljárásban a négykerekű segédmotoros-kerékpárok forgalomba helyezése a nyilvántartásba vétellel, az „Igazolólap” elnevezésű forgalmi engedély, valamint a segédmotor kerékpárokra rendszeresített „E” típusú különleges rendszámtábla kiadásával valósul meg.

A négykerekű segédmotoros kerékpárokkal kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

a már forgalomba helyezett segédmotoros kerékpár tulajdonjog-változásának bejegyzéséhez szükséges előzetes eredetiségvizsgálat díja: 14.000 Ft .

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra