Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekÚti okmányok

Adatszolgáltatás az úti okmány nyilvántartásból

Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére - az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén - adat szolgáltatható

 • arra vonatkozóan, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal
 • az úti okmány birtokosának családi és utónevéről - ideértve a születési családi és utónevet is -
 • az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről, valamint
 • törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, de a személyazonosítást követően ezen adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi.

Az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatás teljesíthető az úti okmány

 • kiadásáról,
 • cseréjéről,
 • visszavonásáról,
 • érvényességének,
 • elvesztésének,
 • eltulajdonításának,
 • megsemmisülésének,
 • találásának,
 • megkerülésének

tényéről.

A magánútlevélre, szolgálati útlevélre és hajós szolgálati útlevélre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani írásban. A kérelmet postai úton a Hivatal Elektronikus Elbíráló Főosztály Elektronikus Okmányelbíráló Osztályának kell címezni a 1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112. címre, személyesen pedig a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.) nyújtható be.

Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Nem kell fizetni az adatszolgáltatásért, ha az az érintett saját adatára vonatkozik, kivéve, ha az úti okmány nyilvántartásból korábbi úti okmánya adatainak hivatalos igazolás formájában történő közlését kéri.

A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

 • az adatszolgáltatás sikertelen (a keresett személy vagy az úti okmány adatai az igénylő által megadott ismérvek alapján a nyilvántartásban nem találhatóak),
 • az adatszolgáltatásban közölt személyi adatok, illetőleg úti okmány adatok megegyeznek az igénylő által ismert adatokkal,
 • az elkészült szolgáltatást az igénylő felhívás ellenére sem vette át.

A díjfizetési kötelezettség a Hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető.

Az adatszolgáltatás díja:

 • annak tényéről, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal – 2000 forint/adattétel
 • az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (leánykori családi és utónevéről is) – 2000 forint/adattétel
 • az úti okmány elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről – 2000 forint/adattétel
 • az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adat – 2750 forint/adattétel
 • az úti okmányok nyilvántartásából korábbi úti okmány(ok) adatainak hivatalos igazolás formájában történő kiadása – 2750 forint/adattétel

 

Egy szinttel feljebb
Elõzõ oldal
Következõ oldal

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre