Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekÚti okmányok

Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek az útlevél igazgatási eljárásban

Az ügyfelet megillető jogok

1. Kezdeményezheti az útlevél visszavonását

 • A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő kérheti a kiskorú úti okmányának visszavonását arra hivatkozással, hogy a kiadásához való hozzájárulását visszavonta, illetve azért, mert a másik szülő – akinek szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel – a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta le.

2. Megtagadhatja hozzájárulását az úti okmány kiadásához

 • A szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult bármelyik szülő megtagadhatja kiskorú részére történő úti okmány kiadásához történő hozzájárulás megadását.

3. Kezdeményezheti az úti okmány illetékmentes cseréjét

 • Az úti okmány jogszerű birtokosa illetékmentes cseréjét kérheti az úti okmánynak, ha annak tároló eleme nem vagy hibásan tartalmazza az abban rögzítendő adatokat.

4. Adatszolgáltatást kérhet

 • Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatszolgáltatást kérhet.
 • Az állampolgár erre irányuló kérelme esetén jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatás alanya volt.

5. Megismerheti a tároló elem tartalmát

 • Az úti okmány jogszerű birtokosa az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát bármely okmányirodában vagy a Hivatalnál (Központi Okmányiroda) személyesen ellenőrizheti.

6. Kérheti az úti okmány leadásának mellőzését az új okmány átvételéig

 • A kérelmező új úti okmány kiadására irányuló kérelme előterjesztésekor utazás céljából kérheti előző, érvényes útlevelének visszahagyását az új útlevél átvételéig.

7. Benyújthatja úti okmány iránti kérelmét meghatalmazott, illetve postai úton

 • A kérelmező meghatalmazott útján is benyújthatja úti okmány iránti kérelmét, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé.
 • A külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező postai úton is benyújthatja kérelmét a konzuli tisztviselőhöz, ha személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz.

8. Meghatározhatja a kész úti okmány átvételének módját

 • A kérelmező a kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tehet az elkészült úti okmány átvételének módjára, illetve helyére vonatkozóan. E szerint a kész okmány átvehető személyesen vagy a kérelmező törvényes képviselője útján a kérelmező által megjelölt bármely okmányirodában, a Hivatalnál (Központi Okmányiroda), vagy a konzuli tisztviselőnél, vagy - kizárólag belföldön - postai úton.

9. Visszakérheti az érvénytelenített úti okmányt

 • Az érvénytelenített úti okmányt annak jogszerű birtokosa, elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozója kérelemre visszakaphatja feltéve, hogy az okmány nem hamis, illetve azt nem hamisították meg.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek

1. Köteles az úti okmányt leadni

 • Az úti okmány a jogosultság fennállásáig tartható birtokban. A jogosultság megszűnését követő 15 napon belül az úti okmányt le kell adni valamely okmányirodában, a Hivatalnál (Központi Okmányiroda), külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén – a konzuli tisztviselőnél. A szülői felügyeleti jog megszűnése esetén a kiskorú úti okmányát a szülői felügyelet gyakorlására jogosulttá váló személynek is át lehet adni.
 • Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles valamely okmányirodában, vagy a Hivatalnál (Központi Okmányiroda), vagy valamely jegyzőnél leadni.

2. Köteles az úti okmány kiállításához szükséges adatok nyújtására

 • Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező köteles személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását, saját kezű aláírását, valamint ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

3. Köteles az úti okmányt szabályszerűen birtokban tartani

 • Az úti okmány jogszerű birtokosa köteles az úti okmányát sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az úti okmány átvételére jogosultnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.

4. Köteles az úti okmány birtokból történő kikerülését és megtalálását bejelenteni

 • Akinek úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül valamely okmányirodában, vagy a Hivatalnál (Központi Okmányiroda), vagy – külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén – valamely konzuli tisztviselőnél, eltulajdonítás esetén valamely rendőrségnél bejelenteni.
 • Az elveszettnek vélt és az erről szóló értesítés után megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell valamely okmányirodát, vagy a Hivatalt (Központi Okmányiroda), vagy – külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén – valamely konzuli tisztviselőt.

5. Köteles kezdeményezni az úti okmány cseréjét

 • Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha az úti okmányban szereplő adatok megváltoztak, vagy az személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.
Egy szinttel feljebb
Elõzõ oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre