Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekVezetői engedély

Vezetői engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréje

A vezetői engedélyének egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréjéhez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, amely lehet az alábbiak valamelyike:

  • régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy
  • új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, vagy
  • a személyazonosság igazolása tekintetében érvényes, új kártyaformátumú vezetői engedély vagy
  • útlevél

- a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványt,

- külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodás jogszerűségét, a „szokásos tartózkodási helyet” igazoló okmányt, harmadik ország állampolgára esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási jogot igazoló okmányt

A vezetői engedélyének egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréje során az alábbi okmányokat kell leadnia az ügyintézőnél:

  • az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt,
  • a pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, igazolást /ez nem minden esetben szükséges, lásd: erre vonatkozó külön tájékoztatót, illetve az ügyintéző tájékoztatja Önt/
  • a vezetői engedély kiállításának megfelelő illeték megfizetését  tanúsító igazolást
  • Nyilatkozat nyomtatvány (az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)
  • a birtokában lévő vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt, járművezetői igazolványt.

Amennyiben rendelkezik nemzeti kategóriára érvényesített járművezetésre jogosító okmánnyal, a vezetői engedély kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a régi okmány bevonása mellett annak megfelelő nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetői engedélyt. Az eljárásban az Ön erre vonatkozó nyilatkozatát minden esetben be kell szerezni.

Az eljárás során Önről az ügyintéző fényképfelvételt készít, a bemutatott és leadott okmányok alapján dönt a vezetői engedély kiadásáról és számítógépes program segítségével elkészíti az adatlapot járművezetésre jogosító okmány kérelemhez.

Kérjük, hogy ezen adatlapot gondosan tanulmányozza át, ellenőrizze adatai helyességét, mert vezetői engedélye azokat fogja tartalmazni!

A vezetői engedély központi kiállítású okmány. A járművezető kérelme alapján a vezetői engedély kiállítását az okmányirodai ügyintéző, az adatfelvételezést követően informatikai úton, gyakorlatilag azonnal kezdeményezi.

A gyártás kezdeményezését követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a megszemélyesített vezetői engedélyt postázza az Ön által megadott lakcímre. Az elkészült vezetői engedély az okmányirodában is átvehető személyesen, vagy képviselője útján. Ez utóbbi esetben csatolni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

A vezetői engedély cseréje esetén az új vezetői engedély kézhezvételét követő nyolc napon belül a lecserélt vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adnia.

Tájékoztatjuk, hogy a vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás kezdeményezését követően a Magyar Köztársaság területén járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az együttesen bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap, az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig.

Rendkívül indokolt esetben - így különösen halaszthatatlan külföldre utazás esetén -, amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Hivatalnál (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában) nyújtották be, a vezetői engedély soron kívül kiadható.

 

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre