Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekVezetői engedély

Vezetői engedély pótlása

A vezetői engedély pótlása során az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

- érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, amely lehet az alábbiak valamelyike:

  • régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány, vagy
  • új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, vagy
  • érvényes útlevél,

- nem magyar állampolgár a magyarországi tartózkodás jogszerűségét, a „szokásos tartózkodási helyet” igazoló okmányt, harmadik ország állampolgára esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási jogot igazoló okmányt

- a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványt,

- külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodás jogszerűségét, a „szokásos tartózkodási helyet” igazoló okmányt, harmadik ország állampolgára esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási jogot igazoló okmányt

Harmadik ország állampolgára: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár - harmadik ország állampolgárságával rendelkező - családtagja;

A vezetői engedély pótlása során az alábbi okmányok csatolása szükséges:

  • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
  • a pályaalkalmassági minősítésről szóló határozatot, igazolást /ez nem minden esetben szükséges, lásd: erre vonatkozó külön tájékoztatót, illetve az ügyintéző tájékoztatja Önt/
  • a Nyilatkozat nyomtatvány, (ezt az ügyintéző bocsátja rendelkezésére).
  • a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv,
  • a vezetői engedély kiállításának megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolás.

Amennyiben rendelkezik nemzeti kategóriára érvényesített járművezetésre jogosító okmánnyal, a vezetői engedély kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság a régi okmány bevonása mellett annak megfelelő nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetői engedélyt. Az eljárásban az Ön erre vonatkozó nyilatkozatát minden esetben be kell szerezni.

Az eljárás során Önről az ügyintéző fényképfelvételt készít, a bemutatott és leadott okmányok alapján dönt a vezetői engedély kiadásáról és számítógépes program segítségével elkészíti az adatlapot járművezetésre jogosító okmány kérelemhez.

Kérjük, hogy ezen adatlapot gondosan tanulmányozza át, ellenőrizze adatai helyességét, mert vezetői engedélye azokat fogja tartalmazni!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus úton is be lehet jelenteni a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését, és kezdeményezhető annak pótlása. Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén - az okmányazonosító adat kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kell kiállítani a vezetői engedélyt.

Vezetői engedélyét postai úton, az Ön által megjelölt belföldi címre kézbesítjük, de lehetősége van azt okmányirodánkban is átvenni személyesen, vagy képviselője útján.

 Ez utóbbi esetben csatolni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vezetői engedély Magyarországon történő elvesztése, ellopása, megsemmisülése esetén, az okmány pótlásával kapcsolatos eljárás során kiadott kérelem adatlap, valamint az egészségügyi alkalmassági igazolás nem jogosít jármű vezetésére!

Rendkívül indokolt esetben - így különösen halaszthatatlan külföldre utazás esetén -, amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Hivatalnál (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájában) nyújtották be, a vezetői engedély soron kívül kiadható.

Az okmányirodák elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjérőll itt tájékozódhat.

Egy szinttel feljebb
Előző oldal
Következő oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre