Nyitólap
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának régi honlapja az új portál 2011. augusztus 20-i indulásától csak archívumként szolgál, tartalma nem frissül.

Ugrás az új honlapra!
2011.08.19.
Keresés:
Vakbarát, kontrasztos változat látássérülteknek    A A A    English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok
GYIK
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
LinkekÚti okmányok

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén

A magánútlevél iránti kérelmet személyesen kell benyújtani.

A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé. Ezt a kezelőorvos által kiállított igazolással kell igazolni.

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges (nagykorú kérelmező esetén):

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány - ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat - ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat - külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről - ha az előző, le nem járt érvényességi idejű okmány elveszett, eltulajdonították, megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv - ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették
 • az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény
 • a kérelmező igazolványképe - ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé

A kérelmező arcképmása, aláírása, valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen kérelmező esetén aláírás nem kerül felvételezésre.

Ujjnyomat a következő esetekben nem kerül felvételezésre:

 • a kérelmező ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen
 • a kérelmező az útlevél iránti kérelem benyújtásakor az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
 • azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapotuk nem teszi lehetővé

Az eljárási illeték mértéke (nagykorú kérelmező esetén)

 • 5 évig érvényes okmány - 7500 forint
 • 10 évig érvényes okmány - 14000 forint
 • 1 évig érvényes okmány - 2500 forint
 • 70 év felettiek okmánya - 2500 forint
 • a magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke, valamint ha az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül sor, az eljárási illeték mértéke a fentiek kétszerese
 • amennyiben az új útlevél kiállítására az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett soron kívüli eljárásban kerül sor, az eljárási illeték mértéke az alapilleték háromszorosa.

Az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel kell megfizetni. A konzuli tisztviselő útján kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket a konzuli díjakra vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő harminc nap, amely a kérelem benyújtását követő napon kezdődik.

Kérelemre a magánútlevél soron kívüli eljárásban, a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül elkészül. Ez azonban nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét.

Kész okmány átvétele (nagykorú kérelmező esetén)

 • személyesen a kérelem benyújtásakor megjelölt körzetközponti jegyzőnél (okmányirodában), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában (Központi Okmányiroda)
 • postai úton a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt belföldi címen
 • külföldön a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt konzuli tisztviselőnél

 

Egy szinttel feljebb
Elõzõ oldal
Következõ oldal
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Központi Okmányiroda
Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
E-közszolgáltatások
Ügyfélközpontja

Telefon: +36 (1) 273-4800
Erkölcsi bizonyítvány
kiadás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622
Közúti közlekedési
nyilvántartás

Telefon: +36 (1) 299-7206
Személyiadat- és
lakcímnyilvántartás

Telefon: 1818
Külföldről: +36 (1) 452-3622

Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Ügyfélközpont

Jogügyletek Biztonsága

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Központi Szabálysértési Nyilvántartó

Ügyfélvonal
Lépésről Lépésre